Wycinanie drzew – czy możesz zrobić to sam?

Wycinka drzew w naszym kraju w ostatnich latach wzbudzała wiele kontrowersji. Wszystko to za sprawą ustawy z 2017 roku (tzw. Lex Szyszko), która pozwalała na pozbywanie się drzew z posesji, bez żadnych pozwoleń. Na szczęście szybko dostrzeżono błąd i wprowadzono stosowne poprawki.

Kiedy w takim razie można wyciąć drzewo i czy trzeba mieć na to pozwolenie?

Czy trzeba mieć pozwolenie na wycięcie drzewa?

W polskim prawie takie działanie reguluje ustawa z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. By móc wyciąć drzewo z danej nieruchomości, trzeba mieć pozwolenie od właściciela posesji. Jeśli jesteśmy posiadaczami danego terenu, a wycinka nie będzie przeprowadzona w ramach prowadzenia działalności gospodarczej, możemy wyciąć drzewo bez pozwolenia od władz regionalnych. Jeśli jednak teren, na którym znajduje się roślina należy na przykład do miasta – należy się zgłosić z prośbą o wydanie pozwolenia do prezydenta miasta. W przypadku mniejszych miejscowości będzie to burmistrz lub wójt. W przypadku, gdy drzewo lży na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, należy uzyskać zgodę wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Nawet jeśli wycinamy drzewo na własnym gruncie, może się okazać, że będziemy musieli poinformować władze o naszym zamiarze. Jest to powiązane z wymiarami drzewa, które chcemy usunąć. Dotyczy to roślin, które na wysokości 5 metrów mają obwód pnia powyżej:

 • 80 cm w przypadku wierzby, topoli, klonu srebrzystego i jesionolistnego,
 • 65 cm jeśli jest to kasztanowiec zwyczajny, platan klonolistny, robinia akacjowa,
 • 50 cm o ile mamy do czynienia z pozostałymi gatunkami drzew.

Taką wycinkę należy zgłosić do tych samych miejsc, do których zwracamy się o pozwolenie, jeśli usuwamy drzewo z gruntu będącego własnością miasta.

W tego typu zgłoszeniu powinniśmy zawrzeć:

 • nasze imię i nazwisko,
 • oznaczenie nieruchomości,
 • rysunek bądź mapę, na której zaznaczone będzie usytuowanie drzewa na posesji.

Urząd powinien wyznaczyć osobę, która przeprowadzi oględziny i ustali nazwę oraz gatunek drzewa, a także zmierzy pień (gdy drzewo posiada kilka pni – obwód każdego z nich). Od tego dnia gmina ma 14 dni na wyrażenie sprzeciwu. Jeśli sprzeciw nie zostanie zgłoszony, mamy 6 miesięcy na usunięcie drzewa, inaczej będą niezbędne kolejne oględziny.

ścinka drzew wrocław

Drzewa Expert to doświadczona firma zajmująca się wycinką drzew we Wrocławiu. Dba, by cały proces ścinki odbył się legalnie i bezpiecznie.

Jaka jest kara za wycięcie drzewa bez zezwolenia?

Za wycinkę bez odpowiednich dokumentów prezydent, burmistrz lub wójt może nałożyć administracyjną karę pieniężną. Jakie działania grożą grzywną? Według ustawy o ochronie przyrody są to:

 • usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego pozwolenia,
 • usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza/właściciela nieruchomości,
 • całkowite lub częściowe zniszczenie drzewa, lub krzewu,
 • uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa,
 • usunięcie drzewa pomimo sprzeciwu organu,
 • usunięcie drzewa bez zgłoszenia tego do odpowiednich organów.

Na opłacenie kary jest tylko 14 dni od kiedy decyzja w tej sprawie zostanie ogłoszona ostatecznie.

Jeśli mamy wszystkie wymagane dokumenty, możemy zacząć wycinkę. Jeśli drzewo jest niewielkie, zapewne poradzimy sobie sami, domowymi sposobami Jednak w przypadku większych drzew, warto skorzystać z pomocy specjalistów – istnieją firmy zajmujące się wycinką. Warto skorzystać z ich pomocy, kiedy roślina rośnie w nietypowy sposób, który uniemożliwia bądź utrudnia standardowe cięcie. Czasami drzewo stoi tak blisko zabudowań, że należy najpierw pociąć je na mniejsze fragmenty, by z pomocą narzędzi bezpiecznie je sprowadzić na ziemię. Czasami może nawet zaistnieć konieczność skorzystania z dźwigu bądź podnośnika.

Wycinanie drzew – jakie są zasady?

Drzewa możemy wyciąć sami bądź z pomocą odpowiedniej firmy, o ile robimy to na własnym gruncie i drzewo nie przekroczy pewnych wymiarów. W każdej innej sytuacji będziemy potrzebowali zezwolenia, którego brak może skutkować grzywną. Jeśli nie mamy doświadczenia w wycince, lepiej powierzyć to zadanie w ręce fachowców. Będziemy mieli pewność, że wszystko będzie wykonane bezpiecznie i że ani nam, ani naszym sąsiadom nic nie grozi. Warto pamiętać, że koszt wycinki uzależniony jest zarówno od wielkości i gatunku drzewa, jak i od jego położenia.