Ślad węglowy w transporcie – porównanie samolotu, pociągu i samochodu

Coraz większa świadomość ekologiczna społeczeństwa sprawia, że częściej zastanawiamy się nad nieuniknionymi zmianami klimatu. Obowiązujące przepisy dotyczące redukcji spalanych gazów GHG prowadzą do wprowadzenia wielu zmian w wielu sektorach gospodarki – między innymi w transporcie.

Zmiany klimatyczne wymuszają na rządach wprowadzenie znacznych zmian, które zmniejszą emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Podobne działania powinny wprowadzić organizacje produkujące znaczny ślad węglowy. Czym jest ślad węglowy i w jaki sposób go obliczyć? Jakie kroki przedsiębiorcy mogą podjąć, aby zredukować ślad węglowy?

Czym jest ślad węglowy?

Aby wdrożyć odpowiednie działania mające na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych przez przedsiębiorstwo, konieczne jest dokładne poznanie samego terminu śladu węglowego. Ślad węglowy to nic innego jak całkowita suma emitowanych przez organizację gazów GHG, produkowanych w całym łańcuchu dostaw.

Ślad węglowy uznaje się za negatywny ślad ekologiczny, który ma niebezpieczny wpływ na całe środowisko naturalne. Wszystkie działania podejmowane przez przedsiębiorstwo prowadzą do produkcji dużej ilości śladu węglowego – począwszy od wydobycia surowców, produkcji, magazynowaniu, transportu, sprzedaży aż do jej recyklingu po użytkowaniu.

Z racji tego, że coraz większa grupa konsumentów zaczyna interesować się ilością śladu węglowego produktów jakie mogą dostać w sklepach i usług, przedsiębiorcy decydują się na podjęcie działań, mających na celu jego redukcję. Efektem tego jest nie tylko brak negatywnego wpływu funkcjonowania firmy na środowisko naturalne, ale również zwiększenie konkurencyjności na rynku i dotarcie do nowej grupy klientów.

Transport a redukcja śladu węglowego

Ogromny wpływ na produkcję śladu węglowego ma sektor transportu. To, w jaki sposób przewożone są osoby oraz towary ma ogromne znacznie w całym procesie redukcji emisji gazów GHG. Ślad węglowy najłatwiej jest porównać na podstawie trzech rodzajów transportu – samolotu, pociągu i samochodu.

W zależności od rodzaju transportu, pokonywanej odległości, a także liczby pasażerów lub ciężaru przewożonych towarów, ślad węglowy będzie się różnił. Uznaje się jednak, że to transport lotniczy jest odpowiedzialny za największy procent śladu węglowego, a w następnej kolejności korzystanie z samochodów osobowych przez jedną osobę. W praktyce przewożenie towarów koleją jest jednym z najbardziej ekologicznych sposobów transportu. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, iż samochody ciężarowe duże i małe, zaliczane do transportu lądowego, produkują mniejszy ślad węglowy niż samochody osobowe.

W efekcie trudno jest jednoznacznie stwierdzić jaka forma transportu towarów i osób jest najbardziej korzystna dla środowiska. Każde przedsiębiorstwo powinno samodzielnie obliczyć swój ślad węglowy i wybrać najkorzystniejszą formę transportu, mającą na celu jego redukcję.

Jak obliczyć ślad węglowy w przedsiębiorstwie?

Każde przedsiębiorstwo ma sposobność obliczenia śladu węglowego produktu i obsługi dla każdego jego etapu cyklu życia. Sprawdzenie śladu węglowego od momentu pomysłu, wydobycia odpowiednich surowców, produkcji i utylizacji, czyli tzw. zakresie od kołyski do grobu jest możliwe we wszystkich sektorach gospodarki.

Ślad węglowy organizacji można obliczyć na wiele sposobów. Jednym z nich jest projekt Carbon Footprint Calculator, który umożliwia po wprowadzeniu konkretnych danych obliczenie ilości emitowanego śladu węglowego. Konieczna jest identyfikacja źródeł emisji gazów cieplarnianych, a także dobór wskaźników emisyjnych. Ważną informacją jest także określenie przyjętych granic operacyjnych i organizacyjnych przedsiębiorstwa.

Ilość produkowanego śladu węglowego można również poznać poprzez przekazanie danych do weryfikacji zewnętrznej jednostce certyfikacyjnej. Proces w tym przypadku będzie przeprowadzony zgodnie z międzynarodowymi standardami ISO 14067 oraz GHG Protocol Product Standard. Obliczenia prowadzone zgodnie z normą ISO 14067 daje możliwość posługiwania się wynikami, które zyskują uznanie na całym świecie. Jednocześnie norma ISO 14067 jest obecnie jedną z najdokładniejszych metod obliczania śladu węglowego, co przekłada się na miarodajne i wiarygodne wyniki.

Obliczenie śladu węglowego niesie za sobą wiele korzyści. Przede wszystkim uzyskanie wartościowych informacji dotyczących ilości produkowanego śladu węglowego, które w dalszej kolejności można przekazać konsumentom oraz partnerom biznesowym. Znajomość wyniku pozwala na redukcję emisji GHG w trakcie produkcji i zwiększa konkurencyjność organizacji na rynku.