Kotły 3 i 4 klasy – czym sie wyróżniają i jakie maja właściwości?

Kotły centralnego ogrzewania są jednymi z najważniejszych elementów systemów grzewczych stosowanych w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz przemysłowych. W zależności od klasy, kotły centralnego ogrzewania różnią się swoimi właściwościami i cechami, które mają wpływ na ich efektywność oraz ekonomiczność. Warto więc wiedzieć, jak dzieli się kotły grzewcze na klasy oraz czym są i czym charakteryzuje się kotły 3 i 4 klasy, oraz dlaczego warto je zamienić na urzeczenia klasy 5.

Czym są kotły 3 i 4 klasy?

Kotły centralnego ogrzewania klasy 3 i 4 to urządzenia grzewcze używane w systemach ogrzewania, służące do wytwarzania ciepła potrzebnego do ogrzewania pomieszczeń oraz podgrzewania wody użytkowej. Różnią się one pod względem wydajności i sprawności pracy, ale także pod względem emisji szkodliwych substancji, co ma szczególnie duże znaczenie w kontekście ich użytkowania oraz obowiązujących obecnie przepisów. 

Czym można palić w kotłach klasy 3 i 4?

W kotłach klasy 3 i 4 można palić różnymi rodzajami paliw stałych, takimi jak:

  • Węgiel kamienny: Jest to popularne paliwo w wielu krajach, ze względu na swoją wysoką wartość energetyczną. Węgiel kamienny może być używany zarówno w postaci kostki, jak i w postaci mniejszych frakcji, takich jak miał.
  • Węgiel brunatny: Mimo że ma niższą wartość energetyczną w porównaniu do węgla kamiennego, węgiel brunatny jest również często stosowanym paliwem w kotłach klasy 3 i 4. Węgiel ten może występować w postaci brykietów, kostek lub granulatu.
  • Drewno: Drewno w formie kłód, polan czy szczap jest powszechnie stosowanym paliwem w kotłach klasy 3 i 4. Należy jednak pamiętać, aby używać drewna o odpowiedniej wilgotności, ponieważ zbyt mokre drewno powoduje niższą sprawność spalania i większą emisję zanieczyszczeń.
  • Ekogroszek: Jest to paliwo oparte na węglu kamiennym lub brunatnym, które zostało poddane procesowi granulacji. Ekogroszek ma wysoką wartość energetyczną i pozwala na długotrwałe spalanie z mniejszą ilością popiołu.
  • Brykiet: Brykiet to paliwo stałe wytwarzane z odpadów drzewnych lub węgla, które zostały sprasowane pod wysokim ciśnieniem. 

Przepisy a klasa kotła grzewczego

Przepisy dotyczące klasy kotłów grzewczych zostały wprowadzone w celu ograniczenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery oraz zwiększenia efektywności energetycznej. W związku z tym, kotły o różnych klasach muszą spełniać określone wymagania dotyczące m.in. emisji zanieczyszczeń oraz sprawności energetycznej. W Unii Europejskiej obowiązują przepisy związane z dyrektywą Ecodesign (ErP), które regulują wymagania dla różnych klas kotłów grzewczych. Dyrektywa ta dąży do stopniowego wycofywania kotłów o niższej sprawności energetycznej i wyższej emisji zanieczyszczeń, promując jednocześnie urządzenia spełniające wysokie standardy środowiskowe. Kotły klasy 3 i 4 są zgodne z obowiązującymi przepisami, jednak ich emisja zanieczyszczeń oraz sprawność energetyczna są gorsze niż w przypadku kotłów 5 klasy. W wielu krajach, w tym w Polsce, wprowadzono również programy rządowe, które oferują dotacje na wymianę starych kotłów grzewczych na nowoczesne, ekologiczne urządzenia 5 klasy. W związku z obowiązującymi przepisami oraz dążeniem do poprawy jakości powietrza i ograniczenia wpływu na środowisko naturalne warto rozważyć wymianę starego kotła grzewczego na urządzenie wyższej klasy, takie jak kocioł 5 klasy, które spełnia najbardziej rygorystyczne wymagania dotyczące emisji zanieczyszczeń i sprawności energetycznej.

ogrzewanie

Dlaczego warto wymienić kocioł grzewczy na kotły 5 klasy na ekogroszek?

Aktualnie podejmuje się wysiłki, aby wycofać z użytku kotły klasy 3 i 4. Wszystkie urządzenia grzewcze dostępne na rynku, zarówno obecnie, jak i w przyszłości, muszą spełniać najwyższe standardy efektywności energetycznej. Kotły posiadające certyfikat klasy 5 oraz zgodność z przepisami Ecodesign odpowiadają na wszystkie wymogi dotyczące ograniczenia emisji spalin i innych zanieczyszczeń do atmosfery. Z tego też względu zakup urządzeń grzewczych zaliczanych do klasy 5 jest obecnie najlepszym i najbardziej opłacalnym rozwiązaniem, ponieważ z biegiem czasu i tak taka modyfikacja będzie z pewnością konieczna, aby sprostać wymaganiom oraz nowym przepisom dotyczącym sprawności działania urządzeń grzewczych, oraz ich emisyjności.