Jak wybrać rzeczoznawcę budowlanego?

Rzeczoznawca budowlany to profesjonalista, który bierze udział w realizacji różnych inwestycji budowlanych. Jego zadania są bardzo szerokie i wymagają bardzo duże profesjonalizmu. Kiedy właściwie trzeba skorzystać ze wsparcia profesjonalnego rzeczoznawcy budowlanego i jak wybrać sprawdzonego specjalistę? Na co zwracać uwagę podczas poszukiwania rzeczoznawcy budowlanego i jakie powinny być cechy idealnego przedstawiciela tego zawodu? Czy każdy może zostać rzeczoznawcą budowlany i jakie warunki należy spełnić, aby było to możliwe? Sprawdź nasze podpowiedzi! 

Warunki, które należy spełnić, aby zostać rzeczoznawcą budowlanym

Zostanie rzeczoznawcą budowlanym, nie jest takim prostym zadaniem. Konieczne jest spełnienie szeregu warunków, aby móc zakwalifikować się do egzaminu, który następnie trzeba zdać, aby uzyskać odpowiednie uprawnienia. Dlatego też droga do zostania rzeczoznawcą budowlanym jest stosunkowo długa oraz wymaga naprawdę ogromnego zaangażowania i naprawdę ciężkiej pracy. Osoby, które chcą wykonywać ten zawód, w pierwszej kolejności muszą uzyskać tytuł magistra inżyniera lub inżyniera albo inżyniera architekta z zawodu związanego z budownictwem lub architekturą. Ta kwestia jest szczegółowo uregulowana w przepisach dotyczących uzyskania uprawnień rzeczoznawcy budowlanego. 

ocena stanu technicznego budynku przez rzeczoznawcę budowlanego

Rzeczoznawca budowlany to specjalista, który musi mieć ugruntowaną wiedzę teoretyczną oraz praktyczną. Istotne jest, aby miał on wieloletnie doświadczenie w działalności zawodowej. Oznacza to, że zaraz po studiach nie można ubiegać się o przystąpienie do egzaminu o uzyskanie uprawnień rzeczoznawcy budowlanego. Aby było to możliwe, nie tylko trzeba mieć tytuł magistra inżyniera lub inżyniera architekta, ale także trzeba posiadać co najmniej dziesięć lat doświadczenia pracy w zawodzie związanym z rzeczoznawstwem. Konieczne jest doświadczenie praktyczne, które musi być udokumentowane. Przyszły rzeczoznawca budowlany musi także należeć do odpowiedniej izby samorządu zawodowego przez określony czas. 

Najważniejsze cechy, które musi posiadać dobry rzeczoznawca budowlany

Praca rzeczoznawcy budowlanego jest tak samo wymagająca, jak droga po uzyskanie uprawnień. Jest to zawód zaufania publicznego, co oznacza, że dobry rzeczoznawca musi kierować się w swoich działaniach poprawną realizacją interesów publicznych. Taka osoba musi być więc bardzo rzetelna oraz etyczna i mieć nienaganną postawę moralną. Nie może w swoich działaniach brać pod uwagę korzyści własnych lub osób trzecich – głównym celem jest bowiem zapewnienie realizacji interesów publicznych, a nie prywatnych. Dlatego też rzeczoznawca budowlany powinien być specjalistą niezależny, niezwiązanym z żadnym podmiotem prywatnym działającym w branży. 

profesjonalny rzeczoznawca budowlany

Dobry rzeczoznawca w swojej pracy powinien kierować się obiektywną oceną stanu technicznego budynków oraz urządzeń budowlanych. Musi odrzucić on swoje subiektywne opinie i poglądy i brać pod uwagę tylko konkretne i uzasadnione przesłanki, które uzyska na podstawie przeprowadzanych przez siebie badań. Rzeczoznawca budowlany musi być bardzo obowiązkowy oraz dokładny – niektóre badania trzeba powtarzać po kilka razy, aby mieć pewność, że otrzymany wynik jest rzetelny. Musi być on zaangażowany w swoją pracę oraz powinien być odporny na wszelkie zagrożenia związane z korupcją. Takie działania grożą utratą możliwości wykonywania zawodu oraz innymi konsekwencjami prawnymi. 

Co należy do obowiązków rzeczoznawcy budowlanego?

Do zadań rzeczoznawcy budowlanego należy między innymi kontrola stawiania lub odnawiania budynków różnego rodzaju – zarówno mieszkalnych, jak i użytkowych czy przemysłowych. Rzeczoznawca budowlany ocenia także stan techniczny konstrukcji budowlanych podczas regularnych kontroli okresowych. Do jego zadań należy również dokonywanie badań i ekspertyz sprzętu budowlanego. Do każdego zadania musi on podchodzić bardzo obiektywnie i rzetelnie, aby zapewnić bezpieczeństwo osobom, które będą korzystać z maszyn lub budynków. Od tego, czy wykona on swoją pracę poprawnie, może zależeć nawet ich życie, dlatego jest to zawód o dużej odpowiedzialności.