Gdzie powstają farmy fotowoltaiczne?

Podczas podróży po Polsce, coraz mniej dziwią widoki obszarów przeznaczonych na elektrownie słoneczne, dzięki którym lokalni mieszkańcy pozyskują zieloną energię a inwestorzy czerpią zyski z jej sprzedaży.

Czy wiedziałeś, że czas budowy farmy fotowoltaicznej wynosi zaledwie kilka tygodni? Wiele wskazuje na to, że energia słoneczna to świetnie rokujący kierunek rozwoju. Przeczytaj ten krótki artykuł i dowiedz się więcej o tym, jak i gdzie wybudować swoją własną farmę fotowoltaiczną.

Jaką moc ma farma fotowoltaiczna?

Podczas kiedy moc mikroinstalacji montowanych na dachach domów jednorodzinnych nie przekracza zazwyczaj 50-ciu kilowatów, moc farmy fotowoltaicznej liczona jest w dziesiątkach lub setkach kilowatów a nawet w megawatach. Największa elektrownia słoneczna w Polsce mieści się w Brudzewie w powiecie tureckim. Składa się na nią aż 155 000 modułów o łącznej mocy 70 MW.

Farmy fotowoltaiczne buduje się najczęściej po to, by generowaną energię elektryczną oddawać w całości do sieci i w ten sposób czerpać zyski ze swojej inwestycji. Wiele firm zasila też dzięki nim swoje własne budynki, by zmniejszyć rachunki za prąd, uniezależnić się od dystrybutora energii elektrycznej i ugruntować swoją pozycję na rynku. Farma fotowoltaiczna wybudowana na własny użytek pomaga również budować progresywny wizerunek firmy, która bierze odpowiedzialność za środowisko naturalne.

Na jakich terenach można wybudować elektrownię słoneczną?

By wszystkie panele fotowoltaiczne miały dobry dostęp do promieni słonecznych, farmę zaleca się budować na płaskich terenach, na gruncie klasy IV lub niższej. Dzięki znalezieniu miejsca w pobliżu sieci niskiego lub średniego napięcia, łatwiej będzie Ci zdobyć warunki przyłączenia instalacji i zawrzeć umowę przyłączeniową.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zabudowę systemami fotowoltaicznymi uznaje się za właśnie za jedno z takich przedsięwzięć. W związku z tym, o ile przedsiębiorca nie buduje farmy o obszarze mniejszej niż jeden hektar, na terenach nieobjętych formami ochrony przyrody lub niebędącymi otulinami form ochrony przyrody, musi uzyskać przychylną decyzję środowiskową.

Budowa farmy fotowoltaicznej – formalności

Co musisz zrobić, by zainwestować we własną elektrownię słoneczną? Procedura prawna może wydawać się wieloetapowa i skomplikowana, ale możesz liczyć na pomoc ekspertów w tej dziedzinie. Będziesz musiał przygotować następujące dokumenty:

  • Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której ma znaleźć się farma fotowoltaiczna;
  • Pozwolenie na budowę od starosty;
  • Projekt budowlany, w razie konieczności uzgodniony z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
  • Wniosek do przedsiębiorstwa energetycznego o wydanie warunków przyłączenia z załączonymi parametrami technicznymi farmy fotowoltaicznej, charakterystyką ruchową i eksploatacyjną przyłączanych urządzeń, w tym specyfikacją techniczną oraz kartami katalogowymi ogniw fotowoltaicznych i przekształtników DC/AC.

Wraz z warunkami przyłączeniowymi otrzymasz od przedsiębiorstwa energetycznego harmonogram przyłączania farmy fotowoltaicznej. Będzie on uwzględniał poszczególne etapy rozbudowy sieci i zestawienie planowanych prac. Posiadając warunki przyłączeniowe, możesz wystąpić do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o koncesję na produkcję energii z odnawialnego źródła.

Jeżeli chcesz sprzedawać wygenerowany prąd przedsiębiorstwu energetycznemu, od tego celu będzie dzielić Cię już tylko rejestracja na Towarowej Giełdzie Energii.

fotowoltaiczne farmy

Inwestycja w farmę fotowoltaiczną – koszty

Oszacowanie kosztów budowy elektrowni słonecznej nie jest łatwym zadaniem. Zapłacić trzeba przede wszystkim za panele. W przypadku mikroinstalacji domowej kilowat mocy kolektorów solarnych kosztuje od 4 do 6 tysięcy złotych. Podczas budowy dużej farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy 1 MW, każdy kilowat kosztować będzie niecałe 3 tysiące złotych, ale paneli słonecznych zamontujemy oczywiście odpowiednio więcej.

Około 25% wszystkich kosztów budowy farmy fotowoltaicznej pochłania konstrukcja. Przedsiębiorca musi również opłacić cenę przyłącza i zainwestować w ochronę terenu farmy np. w kamery i ogrodzenie. Niektórzy będą musieli doliczyć również koszt zakupu lub dzierżawy ziemi pod farmę fotowoltaiczną.

Na szczęście duże koszty inwestycji w farmę fotowoltaiczną mogą zostać zredukowane dzięki dofinansowaniom Unii Europejskiej oraz Regionalnych Programów Operacyjnych. Również banki chętnie udzielają korzystnych kredytów i dofinansowań inwestycjom związanym z zieloną energią. Sam Europejski Bank Inwestycyjny wsparł w naszym kraju budowę aż 66 farm fotowoltaicznych.