Terapia dla każdego uzależnionego

Leczenie uzależnień wszelkiego rodzaju wymaga kompleksowego podejścia i przede wszystkim dostosowania form terapii do potrzeb, oczekiwań i możliwości każdego z pacjentów. Trzeba mieć na uwadze, że najczęściej spotykanymi uzależnieniami, jest alkoholizm oraz narkomania, ale coraz częściej przekonujemy się, że to dopiero początek długiej listy uzależnień.

Najczęstsze uzależnienia

Alkoholizm i narkomania to dwa najczęściej spotykane problemy w społeczeństwie. Inaczej widziane, wymagające odmiennego podejścia, kompleksowego leczenia, ale i jak w każdym przypadku podlegające tym samym metodom, technikom i formom terapii, jakie są znane. Pierwszym etapem jest jednak zauważanie problemu i to nie tylko przez najbliższych, ale przede wszystkim przez osobą uzależnioną. Terapia niezależnie od jej rodzaju wymaga dobrej woli i chęci współpracy ze strony pacjenta. W innym wypadku nie przynosi pożądanych efektów. Na uwadze trzeba mieć również, że uzależnienie od alkoholu bądź narkotyków uznawane jest za to, z którego tak naprawdę nigdy się nie wychodzi. Proces terapeutyczny ma zatem na celu umożliwić pacjentowi powrót do normalnego funkcjonowania, jak i pomaga wytrwać w abstynencji. Jest to proces ciągły, skomplikowany, na który składa się praca wielu specjalistów.

Jakie są metody leczenia uzależnień?

W zależności od rodzaju uzależnienia i pacjenta stosowane są różne metody. Głównie do wyboru mamy reprogramming, psychoterapię indywidualną oraz grupową, a także terapię skoncentrowaną na rozwiązaniach, w skład której wchodzą również sesje rodzinne. Najczęściej stosowanym modelem w Polsce jest reprogramming, który polega na wyuczeniu się nowych, zdrowych nawyków. Modeli zachowań oraz zasad, dzięki którym łatwiej wytrwać w abstynencji i zapobiegać ewentualnym nawrotom chorób. Jak wcześniej wspomniano, w przypadku wielu jednostek chorobowych, w tym przede wszystkim w alkoholizmie i narkomanii uznaje się ów uzależnienie, za niemożliwe do całkowitego wyeliminowania. Z silną wolą, współpracą i wsparciem najbliższych oraz specjalistów możliwe jest jednak wytrwanie z dala od pokus i z umiejętnością oparcia się im, jeśli pojawiają się w najbliższym otoczeniu.

metody leczenia uzależnień

Leczenie przyczyn uzależnienia

W terapii najważniejsze jest jednak to, by znaleźć, przeanalizować i zrozumieć przyczynę bądź przyczyny, na podłożu których powstało uzależnienie. Może to być bowiem presja otoczenia, chęć zaimponowania komuś, problemy natury psychicznej, które bazują na braku poczuciu własnej wartości bądź uznawaniu za priorytety nie tych wartości, które na miano takowych zasługują. Kolokwialnie nazywana słabą lub mocną, psychika. Chęć przypodobania się innym, nie odstawania od grupy, spróbowania czegoś nowego, a co najważniejsze, również predyspozycje. Osoba, w rodzinie której nawet po dalszej linii występowało uzależnienie, znajduje się w grupie tych, którzy są bardziej podatni na uzależnienia. To od specjalistów zależy jednak forma terapii, jej intensywność, ukierunkowanie, jak i połączenie kilku znanych metod, technik lub skupienie się na jednej z nich. Jest to jednak zawsze praca obustronna, wymagające działania na ciało, duszę i umysł.