Terapia dla każdego uzależnionego

Leczenie uzależnień wszelkiego rodzaju wymaga kompleksowego podejścia i przede wszystkim dostosowania form terapii do potrzeb, oczekiwań i możliwości każdego z pacjentów. Trzeba mieć na uwadze, że najczęściej spotykanymi uzależnieniami, jest alkoholizm oraz narkomania, ale coraz częściej przekonujemy się, że to dopiero początek długiej listy uzależnień.

Najczęstsze uzależnienia

Alkoholizm i narkomania to dwa najczęściej spotykane problemy w społeczeństwie. Inaczej widziane, wymagające odmiennego podejścia, kompleksowego leczenia, ale i jak w każdym przypadku podlegające tym samym metodom, technikom i formom terapii, jakie są znane. Pierwszym etapem jest jednak zauważanie problemu i to nie tylko przez najbliższych, ale przede wszystkim przez osobą uzależnioną. Terapia niezależnie od jej rodzaju wymaga dobrej woli i chęci współpracy ze strony pacjenta. W innym wypadku nie przynosi pożądanych efektów. Na uwadze trzeba mieć również, że uzależnienie od alkoholu bądź narkotyków uznawane jest za to, z którego tak naprawdę nigdy się nie wychodzi. Proces terapeutyczny ma zatem na celu umożliwić pacjentowi powrót do normalnego funkcjonowania, jak i pomaga wytrwać w abstynencji. Jest to proces ciągły, skomplikowany, na który składa się praca wielu specjalistów.

Jakie są metody leczenia uzależnień?

W zależności od rodzaju uzależnienia i pacjenta stosowane są różne metody. Obecnie najskuteczniejszą i najczęściej wybieraną z nich jest terapia. Koncentruje się ona na wsparciu osób borykających się z różnymi formami uzależnienia. Pacjenci mają dostęp do szerokiego zakresu terapii, w tym indywidualnych sesji z psychologiem, zajęć grupowych oraz warsztatów rozwijających umiejętności radzenia sobie ze stresem i emocjami. Terapia często obejmuje również elementy edukacyjne, pomagające zrozumieć mechanizmy uzależnienia i jego skutki zarówno dla zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Ważną częścią leczenia jest też współpraca z rodziną pacjenta, co ma na celu budowanie stabilnego systemu wsparcia na czas po zakończeniu leczenia. Można też odbyć terapię w prywatnym ośrodku leczenia uzależnień dla mieszkańców w Bydgoszczy Terapia Skrzydła. Placówka ta oferuje nie tylko kompleksową pomoc wykwalifikowanej kadry terapeutów i psychoterapeutów, ale również plan leczenia dopasowany do indywidualnych potrzeb pacjentów.

metody leczenia uzależnień

Leczenie przyczyn uzależnienia

W terapii najważniejsze jest jednak to, by znaleźć, przeanalizować i zrozumieć przyczynę bądź przyczyny, na podłożu których powstało uzależnienie. Może to być bowiem presja otoczenia, chęć zaimponowania komuś, problemy natury psychicznej, które bazują na braku poczuciu własnej wartości bądź uznawaniu za priorytety nie tych wartości, które na miano takowych zasługują. Kolokwialnie nazywana słabą lub mocną, psychika. Chęć przypodobania się innym, nie odstawania od grupy, spróbowania czegoś nowego, a co najważniejsze, również predyspozycje. Osoba, w rodzinie której nawet po dalszej linii występowało uzależnienie, znajduje się w grupie tych, którzy są bardziej podatni na uzależnienia. To od specjalistów zależy jednak forma terapii, jej intensywność, ukierunkowanie, jak i połączenie kilku znanych metod, technik lub skupienie się na jednej z nich. Jest to jednak zawsze praca obustronna, wymagające działania na ciało, duszę i umysł.