Alkoholizm – choroba, która niszczy całą rodzinę

Alkoholizm to niezwykle destrukcyjne i niestety, często bagatelizowane uzależnienie, którego dramatyczne skutki dosięgają nie tylko osoby chorej, ale także jej bliskich, rodziny i otoczenia, w którym przebywa.

Problem, który zwykle zaczyna się niewinnie, często z powodu słabej psychiki i podatności na uzależnienia przeradza się w chorobę, w której alkohol stanowi jedyne logiczne (w oczach osoby uzależnionej) rozwiązanie w walce z szarą, trudną do zniesienia rzeczywistością.

Alkoholik nie może ot tak przestać pić – ratunkiem jest tu tylko odwyk połączony z terapią i niezachwiane wsparcie ze strony najbliższych.

To ostatnie może być jednak trudne do osiągnięcia, szczególnie gdy osoba nieustannie pijana raz za razem krzywdziła swoich bliskich, w tym także dzieci, najbardziej podatne na uszkodzenia psychiczne z powodu alkoholizmu w rodzinie.

W jaki sposób alkoholizm niszczy relacje międzyludzkie i dlaczego tak wiele rozbitych rodzin to właśnie rodziny alkoholików?

Jak alkoholizm wpływa na bliskich uzależnionego?

Alkoholizm jest przez specjalistów niejednokrotnie nazywany chorobą rodziny i nie bez powodu – pijąca osoba to dla rodziny problem, od którego nie da się uciec czy zwyczajnie zignorować.

Alkoholizm dotyka ludzi na wiele różnych sposobów – jedni stają się agresywni i wręcz sami inicjują separację, chcąc jak najbardziej oddalić się od rodziny, podczas gdy drudzy będą nieustannie udawali, że nie mają problemu lub szukali wsparcia u najbliższych (nigdy tak naprawdę nie korzystając z pomocy, którą proponują).

Alkoholik w barze

Pierwszym z wielu etapów reakcji rodziny na alkoholizm jednego z jej członków jest swoista niepewność, niedowierzanie, zakłopotanie, czy lęk – początki choroby mogą wyglądać jak luźne, okazjonalne picie, które ma jednak miejsce zbyt często.

Z czasem zachowania alkoholika stają się coraz bardziej chaotyczne, uzależnione od stopnia upojenia alkoholowego.

Na tym etapie jednak rodzina jest już również mocno zaangażowana w chorobę i próbę ratowania członka rodziny przed całkowitym pogrążeniem, przez co sama zaczyna zmieniać swoje zachowanie na mniej racjonalne.

Wszystkie działania podejmowane przez rodzinę alkoholika mają prowadzić do zachowania jakiejkolwiek równowagi systemu, zachowania pozorów zdrowych relacji czy wreszcie opóźnienia konieczności zaakceptowania faktu, że choroba dotknęła bliską im osobę.

Na alkoholizm można reagować na wiele sposobów, choć wszystkie zależne są od dynamiki rodziny i charakteru jej poszczególnych członków, w tym także osoby uzależnionej.

Niektóre rodziny decydują się na izolację alkoholika i na siłę odcinają go od rodziny w próbie zmuszenia chorego do skorzystania z odwyku.

Z drugiej jednak strony istnieje wiele rodzin, które wręcz (często niezamierzenie) przyzwalają na alkoholizm – próbując poradzić sobie z osobą pijącą nie chcą zrobić niczego, co zaburzyłoby równowagę rodziny i tym samym w pełni ignorują zachowania alkoholika lub starają się usprawiedliwić go przed otoczeniem.

Mieszkasz z osobą uzależnioną od alkoholu? Sprawdź: Agresja u alkoholika – jak odpowiednio zareagować?

Alkoholizm w domu – jaki ma wpływ na dziecko?

Stosunki pomiędzy dorosłymi osobami, z których jedna jest uzależniona są zawsze trudne i często prowadzą do separacji małżeństw czy wręcz odwrotnie, efektu współuzależnienia.

Problem pojawia się jednak w przypadku rodzin z dziećmi, na które alkoholizm jednego z rodziców wpływa zdecydowanie najmocniej.

Rozwój osobowości w przypadku takich dzieci nie jest normalnym procesem, co doskonale widać w przypadku osób cierpiących na DDA czyli syndrom dorosłego dziecka alkoholików.

wpływ alkoholizmu w rodzinie na psychikę dziecka

Napięcia, z którymi mają styczność dzieci alkoholików są co najmniej nieodpowiednie dla dzieci – wydarzenia związane z ciągłymi przeprowadzkami, sprzeczkami rodziców, nieobecnością jednego z nich czy nieustanną obecnością alkoholu w domu sprawiają, że dziecko wystawione jest na nieprawidłowe wzorce zachowań i stopniowo samo adaptuje je w swoim życiu.

Ich życie idzie zazwyczaj w dwóch skrajnie różnych kierunkach – jedne same przejmą tendencje do nadmiernego picia, podczas gdy inne wyrobią sobie do alkoholu ogromną awersję wpływającą na ich późniejsze życie towarzyskie i relacje z osobami, które piją nawet bardzo okazjonalnie.

Efekt, jaki alkoholizm będzie miał na dziecko jest w dużej mierze zależny od tego, jaki schemat radzenia sobie z chorobą przyjmą pozostali dorośli członkowie rodziny.