Literatura logopedyczna – pozycje warte uwagi

Rynek poradników logopedycznych jest dziś coraz mocniej rozbudowywany dzięki pozycjom wydawanym przez specjalistów swojej dziedziny. To właśnie zawarte w nich scenariusze zajęć logopedycznych, a także charakterystyka poszczególnych zaburzeń, ich diagnozy i rozpoznawania sprawia, że praca z dziećmi dotkniętymi afazją może przebiegać prawidłowo. Na które pozycje warto zwrócić uwagę?

Specjalistyczna literatura logopedyczna to podstawa pracy specjalistów do spraw zaburzeń i wad wymowy, terapeutów dziecięcych, ale także pedagogów i wychowawców szkolnych i przedszkolnych. Odpowiednio wczesne diagnozowanie problemów związanych z aparatem mowy to jeden z najlepszych sposobów na usprawnianie rozwoju dziecka, szczególnie w przypadku maluchów z różnorodnymi dysleksjami rozwojowymi.

Materiały dydaktyczne dla logopedów

Znajomość poszczególnych etapów rozwoju mowy dziecka i umiejętność skrupulatnej obserwacji w celu zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości i odstępstw od normy to zadanie zarówno dla profesjonalistów i specjalistów logopedii, jak i nauczycieli przedszkolnych czy  nawet rodziców. Literatura logopedyczna jest więc dziś przygotowana tak, by każda z wymienionych grup mogła korzystać z niej swobodnie i ze zrozumieniem, wynosząc z lektury jak najwięcej istotnych informacji i umiejętnie wprowadzając je w praktykę pracy z dzieckiem.

Kwestie takie jak poszukiwanie przyczyn zaburzeń mowy czy budowanie kontaktu z dzieckiem i zachęcanie go do pracy nad wymową, budowanie świadomości fonologicznej czy wreszcie opanowywanie umiejętności czytania i pisania są niezwykle istotnym elementem literatury logopedycznej przedstawionej w poniższym zestawieniu – zgłębienie ich pozwala na poradzenie sobie z problemem mowy u dziecka i zlokalizowaniem momentu, w którym pomoc specjalisty okaże się nieunikniona.

„Zaburzenia artykulacji” – Anna Sołtys-Chmielowicz

Pierwszą ciekawą pozycją na liście obowiązkowych lektur logopedycznych są „Zaburzenia artykulacji”. Książka skupia się na problemie dyslalii, czyli właśnie zaburzeń wymowy głosek – problemie często bagatelizowanym i traktowanym jako najłatwiejszy do wyleczenia. W rzeczywistości jednak postawienie odpowiedniej diagnozy i odpowiednie ukierunkowanie leczenia tego typu zaburzeń może potrwać bardzo długo. I to właśnie tu podręcznik Anny Sołtys-Chmielowicz okazuje się być najlepszym narzędziem wspomagającym pracę z dzieckiem.

Nieprawidłowości związane z artykulacją są jedną z najczęstszych przyczyn niepowodzeń i problemów z komunikacją wśród dzieci – te, przebywając w towarzystwie rówieśników, zaczynają wstydzić się swojej wady wymowy i w rezultacie stawiają na izolację społeczną jako rozwiązanie problemu. Szybkie reagowanie na pojawiający się problem może ustrzec dziecko przed tak nieprzyjemnymi konsekwencjami.

Co znajdziemy w książce? Przede wszystkim klasyfikację wad wymowy, sposoby jej badania, czy charakterystykę wad artykulacyjnych – elementy ułatwiające diagnostykę problemu zarówno specjalistom, jak i rodzicom pociech. Książka podejmuje też temat etapów pracy korekcyjnej w przypadku poszczególnych wad oraz ukazuje konkretne studia przypadków, podkreślające jak istotną rolę w ostatecznej wymowie dziecka ma podjęcie odpowiedniej terapii.

„Czy moje dziecko mówi poprawnie – poradnik logopedyczny” – Katarzyna Wnukowska

literatura logopedyczna - dziecko mówi poprawnie

fot.: liger.net.pl

Ta z kolei pozycja przeznaczona przede wszystkim dla rodziców chcących poznać możliwe problemy artykulacyjne i podjąć odpowiednie działania w celu ich eliminowania. Książka napisana jest językiem jasnym i prostym, przystępnym dla osób nie mających zielonego pojęcia o logopedii, przez co niezwykle polecana dla rodziców którzy nie widzą potrzeby leczenia wad wymowy i wychodzą z założenia, że dziecko z nich wyrośnie.

Jednocześnie jednak książka dedykowana jest rodzicom, który chcą mieć pełną kontrolę nad etapami rozwoju swojego dziecka i czuwać nad tym, by przebiegał on jak najbardziej prawidłowo. W książce objaśnione zostały poszczególne etapy rozwoju mowy, od pierwszych wydawanych przez dziecko dźwięków, aż po mowę pełnymi zdaniami. Przy każdym z nich zawarte zostały odpowiednie wskazówki odnośnie tego, w jaki sposób wspomagać rozwój mowy dziecka i przestrogi dotyczące zachowań, które mogą ów rozwój hamować.

„Jąkanie to nie wyrok. Poradnik dla rodziców dzieci jąkających się” – Anna Szerszeńska

literatura logopedyczna - jąkanie to nie wyrok

fot.: liger.net.pl

Na koniec przedstawimy jeszcze pozycję traktującą o niewątpliwie najczęstszej przyczynie wizyt rodziców w gabinetach logopedycznych – jąkaniu się. Wiele dzieci doświadcza na pewnym etapie rozwoju problemów z płynnym i swobodnym wypowiadaniem się, lecz u większości z nich problem ten mija samoistnie. Stąd też właśnie przekonanie, że wady wymowy po prostu znikną. Dla rodziców, którzy chcą mieć nad problemem pełną kontrolę i wiedzę o tym kiedy wizyta u specjalisty jest konieczna, książka ta będzie strzałem w dziesiątkę.