Kto odpowiada za zabezpieczenie ładunku na naczepie?

Transport to bardzo ważny elementem współczesnej gospodarki, bez którego wiele branż nie mogłoby funkcjonować. Z tego względu bardzo ważne jest to, aby stale ulepszać transport oraz dbać o to, aby był on w pełni bezpieczny. 

Odpowiednie zabezpieczenie przewożonego ładunku odgrywa tutaj znaczącą rolę i często to właśnie ten element decyduje o tym, czy dany towar dotrze do celu w nienaruszonym stanie. W przypadku, gdy dojdzie do jego uszkodzenia, warto wiedzieć, kto jest odpowiedzialny za zabezpieczenie ładunku podczas transportu, jakie są sposoby skutecznego zabezpieczenia  ładunku, co może grozić w przypadku zaniedbania tej ważnej kwestii i gdzie pozyskać wiedzę i umiejętności w zakresie zabezpieczania ładunków w transporcie?

Kto powinien zabezpieczyć ładunek na naczepie?

Transport różnego rodzaju ładunków składa się z załadunku, rozładunku a czasami także przeładunku przewożonych towarów. Aby cały ten proces mógł przebiegać w bezpieczny i sprawny sposób, bardzo ważne jest ustalenie odpowiedzialności na każdym jego etapie. 

Za czynności wchodzące w skład załadunku i rozładunku towarów, odpowiadają odpowiednio nadawca i odbiorca, o ile umowa nie określa tego inaczej. Podczas załadunku bardzo ważną rolę odgrywa także firma transportowa, która powinna współdziałać z nadawcą towaru i zadbać o to, aby podczas transportu cały ładunek był w odpowiedni sposób zabezpieczony. Z tego względu na bezpieczeństwo ładunku ma wpływ zarówno jego odpowiedni załadunek i rozmieszczenie w naczepie jak i jego zabezpieczenie, czym zazwyczaj zajmuje się firma realizująca przewóz. 

Prawo przewozowe nie wskazuje jednak jednoznacznie, kto jest odpowiedzialny za zabezpieczenie ładunku, jednak w praktyce zazwyczaj stosuje się zasadę, że za załadunek odpowiada nadawca, a po podpisaniu listu przewozowego i zamknięciu drzwi kontenera odpowiedzialność za ładunek przechodzi na przewoźnika.

Jakie są sposoby zabezpieczania ładunku?

Podczas przewozu różnego rodzaju towarów zdarzają się czasami sytuacje, których skutkiem jest uszkodzenie lub nawet utrata ładunku. Najczęściej przyczyną takich sytuacji jest niewłaściwe rozmieszczenie i zabezpieczenie przewożonego ładunku. 

W Polsce sposób zabezpieczenia przewożonych towarów jest uregulowany takimi aktami prawnymi jak: Ustawa Prawo o ruchu drogowym, unijna norma PN-EN 12195, odpowiednie rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części, oraz normy branżowe tj. Prawo przewozowe czy konwencja CMR. 

Zazwyczaj w celu zabezpieczenia ładunku wykorzystuje się takie elementy jak:

  • pasy transportowe, 
  • maty antypoślizgowe, 
  • drążki i belki rozporowe, 
  • odciągi łańcuchowe, 
  • worki sztauerskie, 
  • siatki zabezpieczające, listwy kotwiczne 

i wiele innych rozwiązań. Warto jednak pamiętać, że bardzo ważną kwestią jest także odpowiednie rozmieszczenie ładunku i zastosowanie opakowań, które uchronią zawartość od zniszczenia.

Co może grozić za nieprawidłowe zabezpieczenie ładunku?

Odpowiednie zabezpieczenie przewożonego ładunku jest obowiązkową czynnością w przypadku transportu każdego rodzaju towarów. Ma to wpływ nie tylko na bezpieczeństwo samego ładunku, ale także wszystkich innych uczestników ruchu drogowego. Z tego względu w przypadku, gdy ładunek nie zostanie odpowiednio zabezpieczony, trzeba liczyć się z konsekwencjami. 

Zazwyczaj wiąże się to z karą finansową, a jeśli doszłoby do wypadku, którego przyczyną było nieodpowiednie zabezpieczenie transportowanego ładunku, to konsekwencje mogą być znacznie poważniejsze, dlatego warto o tym pamiętać i nie zaniedbywać tej ważnej kwestii.

Gdzie pozyskać niezbędną wiedzę dotyczącą bezpiecznego przewożenia ładunków?

Aby ładunek był bezpieczny podczas transportu i w całości dotarł do wyznaczonego celu, każda osoba biorąca udział w transporcie musi stosować się do określonych zasad i wymagań, ponieważ tylko wtedy można mieć gwarancję, że ładunek bezpiecznie dotrze do celu. 

transport

Oczywiście w kwestii zabezpieczenia ładunku bardzo ważną rolę odgrywa tutaj firma transportowa, która realizuje dane zlecenie. Z tego względu pracownicy takiej firmy muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i wiedzę w zakresie prawidłowego zabezpieczenia ładunku. Aby robić to odpowiednio i bezpiecznie niezbędne jest uzyskanie wiedzy i doświadczenia w tym temacie. Z tego względu szkolenia dla firm transportowych to bardzo dobre rozwiązanie, które pozwoli skutecznie podnieść kwalifikacje pracowników i dostarczyć im niezbędnej wiedzy i umiejętności w zakresie bezpiecznego przewozu różnego rodzaju ładunków.