Faktura z Irlandii – jak ją zaksięgować?

Przedsiębiorca, który dokonuje zakupu towarów lub usług od kontrahenta z Irlandii, zobowiązany jest rozliczyć zakup jako import usług i towarów w UE.

Kwestia importu usług i towarów jest regulowana ustawą o VAT, zgodnie z którą import usług z krajów Unii Europejskiej ma miejsce, kiedy zagraniczny przedsiębiorca posiadający siedzibę w kraju UE jest podatnikiem od wartości dodanej i świadczy usługi na rzecz polskiego nabywcy.

Obowiązek zgłoszenia do VAT-UE

Warto zaznaczyć, że przedsiębiorcy dokonujący transakcji zagranicznych mają przed ich realizacją obowiązek zgłoszenia do VAT-UE. Rejestracja dokonywana jest poprzez złożenie druki VAT-R do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (w przypadku osób fizycznych) lub miejsce prowadzenia działalności (w przypadku osób niebędących osobami fizycznymi). Obowiązek rejestracji zachodzi, gdy podatnik dokona: 

 • nabycia towarów z Irlandii, 
 • dostawy towarów do Irlandii, 
 • transakcji i przemieszczenia towarów zgodnie z procedurą typu call-off stock,
 • importu usług, jeżeli miejscem ich świadczenia jest kraj nabywcy, 
 • świadczenia usług dla kontrahentów z Irlandii, gdy miejscem świadczenia usługi jest kraj prowadzenia działalności lub zamieszkania nabywcy. 

Rozliczenia w wypadku podatników zwolnionych z podatku VAT 

W wypadku zakupu usługi lub towaru z Irlandii do rozliczenia importu na terenie krajów Unii Europejskiej zobowiązany jest również podatnik zwolniony z podatku VAT. Musi on naliczyć podatek VAT po swojej stronie i dokonać wpłaty do odpowiedniego urzędu skarbowego. Zobligowany jest przy tym do złożenia deklaracji VAT-9M lub deklaracji VAT-8. 

Deklaracja VAT-9M 

Deklaracja VAT-9M obowiązuje podatników, którzy:

 • są podmiotowo zwolnieni z podatku VAT, 
 • nie wykonali rejestracji do VAT-UE na gruncie WNT,
 • nabyli usługi lub towary w Irlandii, od których są zobowiązani rozliczyć podatek VAT.

Deklaracja VAT-8

Deklaracja VAT-8 musi zostać złożona przed podatników, którzy:

 • są zwolnieni podmiotowo z podatku VAT, 
 • wykonali rejestrację do VAT-UE na gruncie WNT,
 • dokonali transakcji WNT, 
 • nabli usługi lub towary w Irlandii, do których są zobowiązany rozliczyć podatek VAT.

W jakich sytuacjach przedsiębiorcy mają do czynienia z tego typu fakturami? 

Faktury omawianego typu wystawiane są w wypadku transakcji, gdzie:

 • usługobiorcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą bądź osoba prawna posiadająca siedzibę działalności lub stałe miejsce jej prowadzenia na terytorium Polski; 
 • podatnik posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski nabywa usługi od podatnika posiadającego siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej poza terytorium Polski;
 • miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą ma siedzibę działalności gospodarczej;
 • usługa lub zakup towarów nie są opodatkowane w kraju dostawcy. 

Obowiązek podatkowy w przypadku importu usług i towarów z Irlandii następuje zgodnie z zasadą ogólną, a więc tak jak przy transakcjach krajowych. Podatnik musi więc rozliczyć import w dacie sprzedaży lub w dacie zapłaty, w zależności od tego, co nastąpiło jako pierwsze. W sytuacji, gdy irlandzki kontrahent przekaże fakturę w obcej walucie, polski podatnik poza rozpoznaniem importu zobowiązany jest również do przeliczenia kwot z faktury na złotówki zgodnie ze średnim kursem danej waluty ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym dzień powstania obowiązku podatkowego

Co może pomóc w odpowiednim rozliczeniu i przechowywaniu faktur z Irlandii?

W odpowiednim rozliczaniu i przechowywaniu faktur z Irlandii, a także innych zagranicznych kontrahentów z krajów członkowskiej Unii Europejskiej, niezwykle pomocny jest program do faktur online Melpe. Pozwala on na łatwe generowanie faktur niezależnie od języka i waluty, zapewniając szybkie, wygodne i funkcjonalne zarządzanie dokumentami sprzedażowymi. 

praca na komputerze

Melpe daje możliwość wystawiania wszystkich rodzajów dokumentów przy równoczesnym dodawaniu i aktualizowaniu danych kontrahentów z bazy GUS. Korzystanie z programu do faktur podczas pracy pozwala wybrać rachunek bankowy nawet dla pojedynczego dokumentu, a także sprawdzić historię działań na dokumencie i wprowadzić zapłatę podczas dodawania dokumentów sprzedaży.