Jak zabezpieczyć odpady poremontowe?

W przypadku każdego domu lub mieszkania przychodzi taki czas, gdy konieczne jest przeprowadzenie remontu, czy to z powodu zużycia wnętrza, różnego rodzaju instalacji i innych elementów, czy też z potrzebny wprowadzenia pewnych zmian wizualnych lub użytkowych.

Podczas każdego remontu powstają jednak różnego rodzaju odpady poremontowe, których szczególnie w przypadku poważnych remontów może być naprawdę bardzo dużo. Wyburzanie ścian, wymiana podłóg, kafelków, mebli, drzwi, okien i wszelkie inne tego typu prace remontowe, generują sporo różnego rodzaju odpadów, z którymi trzeba sobie następnie w odpowiedni sposób poradzić. Warto wiedzieć, że tego typu odpady traktowane są jak zupełnie oddzielna grupa, przez to nie można ich wyrzucać do zwykłych śmietników. Każda osoba planująca remont, powinna więc wiedzieć, co zalicza się do odpadów poremontowych, dlaczego nie można tego typu odpadów wyrzucać do zwykłych śmietników, w jaki sposób gromadzić i zabezpieczyć tego typu odpady i jak w prawidłowy sposób się ich pozbyć?

Co zaliczamy do odpadów poremontowych?

Odpady poremontowe to bardzo zróżnicowana grupa odpadów powstająca w wyniku przeprowadzenia pewnych prac budowlanych, których celem jest wyremontowanie danego wnętrza lub budynku. Do odpadów tego typu można zaliczyć między innymi gruz betonowy, ceglany i ceramiczny, tynk, gips, cement, płyty kartonowo-gipsowe, tapety, stolarkę okienną i drzwiową, różnego rodzaju odpady instalacyjne, materiały służące do pokrywania dachów, elementy ceramiki np. płytki czy armatura ceramiczna, instalacje metalowe i PVC np. wanny, armatura, różnego rodzaju złom i stal zbrojeniowa, odpady z tworzyw sztucznych i drewna oraz styropian i innego rodzaju materiały izolacyjne. Ponadto odpadem remontowym może być również gleba i grunt pozyskane w wyniku przeprowadzania różnego rodzaju wykopów, np. pod fundamenty. Do grupy tej zalicza się także różnego rodzaju resztki chemii budowlanej takie jak farby, kleje, pianki itd. Warto pamiętać, że odpady poremontowe trzeba również posegregować na różne podgrupy, ponieważ niektóre z nich nadają się do recyklingu lub mogą być wykorzystane w inny sposób, a inne trzeba zutylizować bezpiecznymi metodami. Przykładowo gruz betonowy lub ceglany może być z powodzeniem wykorzystywany jako kruszywo budowlane.

Dlaczego odpadów poremontowych nie można wyrzucać do zwykłego śmietnika?

Odpady poremontowe to bardzo szeroka i zróżnicowana grupa odpadów, przez co musiała ona zostać sklasyfikowana zupełnie osobno. Ma to spory wpływ na bezpieczeństwo środowiska i pozwala wykorzystać znaczącą część odpadów remontowych w innych zastosowaniach lub też poddać je recyklingowi. W sytuacji, gdy zdecydowalibyśmy się wyrzucić tego typu odpady do zwykłego śmietnika, uniemożliwiamy ich ponowne wykorzystanie lub poddanie recyklingowi. Ponadto takim działaniem zagrażamy również środowisku, ponieważ odpady poremontowe wyrzucone do zwykłego śmietnika nie trafią do miejsca, w którym będą mogły być bezpiecznie zutylizowane. Warto więc pamiętać o tym, aby nie wyrzucać tego typu odpadów do zwykłego śmietnika w sytuacji, gdy przeprowadzamy remont.

W jaki sposób gromadzić i zabezpieczyć odpady poremontowe?

Odpady remontowe z racji swojej różnorodności wymagają odpowiedniego zagospodarowania, nawet jeśli występują w niewielkiej ilości. Z tego względu nie mogą one być składowane w dowolnym miejscu, ponieważ część z nich może być bardzo groźna, a nawet toksyczna dla środowiska naturalnego, ludzi, zwierząt i innych organizmów żywych. Z tego względu należy zadbać o to, aby w trakcie remontu składować wszelkie odpady w specjalnym kontenerze, który będzie się znajdował w bezpiecznym miejscu. W takiej sytuacji warto wynająć kontener na gruz w Krakowie, po to, aby mieć gwarancję, że różnego rodzaju odpady remontowe nie będą miały wpływu na środowisko, ludzi, zwierzęta czy inne organizmy żywe.

remont

Jak w prawidłowy sposób pozbyć się odpadów poremontowych?

Podczas realizowania remontu należy pamiętać, że oprócz odpowiedniego składowania i zabezpieczenia odpadów remontowych, niezbędne jest również, bezpieczne pozbycie się ich. W tym celu możemy zlecić wywóz odpadów zewnętrznej firmie lub też samodzielnie przetransportować je do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W ten sposób mamy pewność, że odpady remontowe trafią w odpowiednie miejsce i zostaną prawidłowo zutylizowane lub poddane recyklingowi.