Certyfikacja FSC/PEFC a gospodarka leśna

Niezależna, pozarządowa organizacja FSC (Forest Stewardship Council), czyli Rada ds. Zrównoważonej Gospodarki Leśnej skupiająca się na promowaniu odpowiedzialnej gospodarki leśnej to dziś jeden z największych i najważniejszych organów związanych ze świadomym prowadzeniem produkcji opartej o materiały drewniane.

Ich dynamicznie prowadzona kampania promująca kontrolę nad całym łańcuchem dostaw drewna i jego ekologicznego wykorzystania stała się podstawą do stworzenia systemu certyfikacji zrównoważonej gospodarki leśnej FSC, o który dziś zabiega wiele firm korzystających z drewna na dowolnym etapie produkcji. Świadomość i poczucie odpowiedzialności za środowisko firm korzystających w swoich zakładach z drewna i papieru z roku na rok wzrasta, co oczywiście cieszy nie tylko FSC, ale i wszystkich skupionych na działaniach przyjaznych środowisku. O czym świadczy posiadany przez przedsiębiorstwo certyfikat FSC/PEFC i dlaczego warto się o niego postarać?

O czym świadczy certyfikat FSC/PEFC?

Zarówno certyfikat FSC, jak i norma PEFC odnoszą się do prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej i świadomego zarządzania surowcami naturalnymi. Podczas gdy norma FSC odnosi się do producentów i całego łańcucha dostaw związanego z materiałami drzewnymi i papierem, PEFC to certyfikat dla właścicieli lasów zakładający korzystanie z nich w sposób odpowiedzialny i zgodny z określonymi normami. Certyfikat FSC, przeznaczony dla podmiotów stanowiących element łańcucha dostaw materiałów drzewnych to przede wszystkim świadectwo spełniania najwyższych standardów społecznych i środowiskowych oraz ekologicznego kierunku zarządzania firmą.

Główne założenia certyfikacji FSC odnoszą się przede wszystkim do aspektów takich jak ochrona przed nielegalnym użytkowaniem oraz zabudową terenów leśnych, zapewnienie praw do użytkowania lasów ludności tubylczej, ochrona zdrowia i bezpieczeństwa pracowników lasów, zrównoważone pozyskiwanie zasobów leśnych, ochrona rzadkich gatunków roślin i zwierząt, czy też ograniczenie środków chemicznych do ochrony roślin, nawozów sztucznych oraz środków kontroli biologicznej.

Dlaczego warto się o niego postarać

Certyfikacja FSC niesie za sobą wiele korzyści, zarówno związanych bezpośrednio z zyskami finansowymi i wizerunkiem firmy w zestawieniu z konkurencją, jak i tych odnoszących się do kwestii zarządzania czy świadomości ekologicznej firmy. Zaczynając od zysków namacalnych, certyfikat FSC to szansa na uzyskanie przewagi konkurencyjnej i możliwości zdobycia pozycji lidera we własnej branży. Okazuje się bowiem, że wielu klientów stawia dziś przede wszystkim na firmy odpowiedzialne, zaangażowane w zrównoważoną gospodarkę i pracujące w sposób etyczny i ekologiczny.

Poza przewagą konkurencyjną, przedsiębiorcy są motywowani do pozyskiwania certyfikatu FSC poprzez wymierne korzyści finansowe związane z faktem, że wielu klientów biznesowych i indywidualnych na rynku jest w stanie zapłacić dziś więcej za towar, który posiada symbol certyfikacji i pochodzi tym samym z zaufanych, uprawianych zgodnie z etycznymi i moralnymi zasadami lasów. To dość logiczna zależność gdy pod uwagę weźmie się fakt, że sprawdzony łańcuch dostaw oznacza szansę nie tylko na produkt ekologiczny, ale i przede wszystkim dobry jakościowo.

Z punktu widzenia wielu przedsiębiorców, certyfikat FSC to również ważne narzędzie będące częścią strategii zrównoważonego rozwoju, świadczące o jej odpowiedzialności społecznej i podejściu do przemysłu zgodnego z wszelkimi normami etycznymi. Uzyskanie certyfikatu to bowiem nie tylko kwestia korzyści materialnych – certyfikat to motywacja dla pracowników i wszystkich osób zaangażowanych w działalność danej firmy do dążenia do jak najlepszych rezultatów, minimalizacji ryzyka czy wreszcie świadomej postawy wobec zagrożeń ekologicznych związanych z brakiem kontroli pochodzenia surowca.