Category Archives: Biznes

Zalety wdrożenia założeń normy ISO 22310

ISO 22301

System zarządzania ciągłością działania ma ułatwić dużym przedsiębiorstwom i organizacjom wdrażanie rozwiązań, dzięki którym łatwiej będzie przygotować scenariusze awaryjne na wypadek incydentów i wystąpienia zagrożenia. Utrata ciągłości pracy jest dla organizacji jedną z najgorszych sytuacji awaryjnych, dlatego też umiejętne zarządzanie …

Co jest celem standardu IRIS?

Standard IRIS

IRIS to międzynarodowy standard, który przeznaczony jest dla przemysłu kolejowego. Jak wiadomo transport towarów jest objęty szeregiem praw i obowiązków tak aby był bezpieczny oraz skuteczny bez uszkodzenia produktów. Standard, o którym mowa dotyczy głównie uregulowań dotyczących jakości, niezawodności oraz …