Badania geotechniczne – komu je zlecić?

badania geotechniczne

Wykonanie badań geotechnicznych gruntu przed rozpoczęciem budowy nie zawsze jest konieczne. Warto jednak je wykonać, gdyż pozwalają one ocenić najważniejsze parametry gruntu, na którym ma powstać budynek. Ich przeprowadzenie może więc pomóc uniknąć wielu problemów w przyszłości. Warto wiedzieć,

Jaki pacjent kwalifikuje się do pobytu w ośrodku odwykowym?

alkohol

Ośrodki odgrywają ważną rolę w leczeniu uzależnień. Są to głównie uzależnienia od wszelkich substancji psychoaktywnych – alkoholu, narkotyków, dopalaczy, leków, ale także uzależnienia behawioralne, z których najczęściej kwalifikowanym do leczenia odwykowego jest hazard. Pobyt i leczenie w Polsce są dobrowolne,

Ekologia w branży tworzyw sztucznych – czy to możliwe?

ekologia

Folia stretch to materiał wykorzystywany bardzo często w różnych branżach. Niestety po użyciu staje się on odpadem, który może szkodzić środowisku. Z tego też względu producenci folii stretch wdrażają różnego rodzaju rozwiązania pozywające chronić środowisko i jednoczenie nie rezygnować z