Ile trwa audyt wewnętrzny?

Kurs na audytora wewnętrznego

Audyt wewnętrzny jest niezależną działalnością obiektywną, doradczą i weryfikacyjną. Jego celem jest przysporzenie wartości, usprawnienie działalności operacyjnej oraz wniesienie wartości dodanej organizacji. W praktyce oznacza to systematyczne monitorowanie oraz ocenę kontroli zarządczej. Zakres audytu wewnętrznego może, ale nie musi …