Dyskusja z alkoholikiem – czy to ma sens?

Decyzja o rozpoczęciu leczenia uzależnienia od alkoholu musi zostać podjęta przez osobę zmagającą się z nałogiem. Rodzina i bliscy alkoholika nie są w stanie zmusić go do udania się na terapię, mogą jednak udzielić mu wsparcia i przekonać go do zgłoszenia się na odwyk. Jak rozmawiać z osobą uzależnioną od alkoholu i w jaki sposób się do tego przygotować? 

Jak rozmawiać z alkoholikiem

Udzielenie pomocy alkoholikowi powinno zacząć się od przeprowadzenia z nim szczerej rozmowy. Jak to zrobić, by osiągnąć zamierzony cel? Podczas rozmowy z osobą uzależnioną od alkoholu należy:

 • powstrzymać się od wytykania błędów i pouczania, 
 • spróbować postawić się na miejscu alkoholika i zrozumieć jego problemy, 
 • oferować wsparcie i zapewnić o miłości niezależnie od nałogu, 
 • traktować uzależnienie jako chorobę, a nie przejaw słabości charakteru,
 • unaocznić konsekwencje nałogu i skonfrontować alkoholika z popełnianymi w stanie upojenia błędami, co pozwoli mu rozpoznać negatywny wpływ alkoholu na własne życie, 
 • zostawić osobie uzależnionej przestrzeń do wyrażania uczuć i opinii, 
 • otworzyć się na potrzeby alkoholika. 

Przygotowanie do rozmowy z alkoholikiem 

Przed przystąpieniem do rozmowy z alkoholikiem niezwykle istotne jest właściwe przygotowanie zarówno merytoryczne, jak i emocjonalne. Ważne jest, by przeprowadzające konwersację osoby uzbroiły się w cierpliwość i nauczyły się panować nad swoimi emocjami nawet w wymagających sytuacjach. Ich reakcje powinny być bowiem wyważone i zdecydowane, a przy tym pozbawione cech manipulacji. W ramach przygotowania do rozmowy z alkoholikiem należy: 

 • stworzyć plan uwzględniający datę, godzinę, miejsce oraz zarys spotkania, 
 • zebrać informacje na temat choroby alkoholowej, jej konsekwencji zdrowotnych i społecznych, a także możliwości leczenia, 
 • określić konsekwencje, jakie alkoholik poniesie w wypadku rezygnacji z ofiarowanej mu pomocy, 
 • przygotować listę argumentów służących przekonaniu uzależnionej osoby do podjęcia leczenia. 

alkohol

Warto pamiętać, by podczas prób udzielania pomocy osobie uzależnionej od alkoholu nie zaniedbać własnych potrzeb. W żadnym wypadku nie można się godzić na przejawy przemocy, zarówno fizycznej, jak i psychicznej, ani na pozostawanie emocjonalnym zakładnikiem alkoholika. 

Jaki moment na rozmowę z alkoholikiem jest odpowiedni? 

Odpowiednim momentem na odbycie poważnej rozmowy z alkoholikiem jest czas, gdy znajduje się on w stanie trzeźwości. Rodzina i bliscy uzależnionej osoby powinni również wybrać na tego typu konwersację termin umożliwiający im poświęcenie choremu dowolnej ilości czasu. Nie może to być więc piętnaście minut przed pójściem do pracy, lecz najlepiej dzień wolny. O tym, czy dany moment jest odpowiedni na rozmowę z alkoholikiem decyduje także to, czy przeprowadzające ją osoby zdążyły się odpowiednio do niej przygotować. 

Dlaczego nie warto wdawać się w dyskusję z osobą pod wpływem alkoholu? 

Rozmów na temat uzależnienia, a także interwencji służących nakłonieniu alkoholika do podjęcia leczenia nie należy podejmować w momencie, gdy zmagająca się z nałogiem osoba pozostaje pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych. Znajdując się w tym stanie, jest bowiem głucha na jakiekolwiek argumenty. Alkoholik pozostający pod wpływem alkoholu nie wyciągnie wniosków z przeprowadzonej rozmowy, cały włożony w nią wysiłek pójdzie więc na marne. Istnieje dodatkowo niebezpieczeństwo, iż uzależniona osoba poczuje się atakowana i odpowie na słowa zatroskanych bliskich agresją, stwarzając tym samym bezpośrednie zagrożenie dla ich zdrowia, a nawet życia. 

Pomoc w przygotowaniu do rozmowy z osobą uzależnioną od alkoholu 

W przygotowaniu do rozmowy z osobą uzależnioną od alkoholu pomocy może udzielić specjalista posiadający doświadczenie w pracy z alkoholikami i dysponujący wiedzą niezbędną do przeprowadzenia skutecznej interwencji. Osoba taka wie doskonale, jak pokierować dyskusją, która ma na celu skonfrontowanie zmagającego się z nałogiem człowieka z otaczającą go rzeczywistością. Dzięki specjaliście rodzina i bliscy otrzymają zarówno wsparcie merytoryczne, jak i emocjonalne podczas rozmowy z alkoholikiem. Będą w stanie w sposób jasny i klarowny przedstawić mu swój punkt widzenia oraz zaprezentować oczekiwania związane z podjęciem przez uzależnioną osobę profesjonalnej terapii, która pozwoli jej zerwać z nałogiem i rozpocząć nowe, zdrowsze życie. 

Profesjonalnej pomocy w walce z nałogiem alkoholowym udziela prywatny ośrodek leczenia uzależnień „Przebudzenie”.