Dlaczego Twoja organizacja potrzebuje certyfikatu ISO 50001?

Przedsiębiorstwa szukają różnych sposobów na efektywniejsze zarządzanie surowcami w organizacji – w tym przede wszystkim energią. Zmiany klimatyczne niejako wymuszają na przedsiębiorcach podjęcie określonych kroków w celu zmniejszenia produkcji gazów cieplarnianych, a tym samym – lepszego wykorzystania dostępnych surowców odnawialnych. Samodzielne opracowanie strategii zarządzania energią jest niezwykle skomplikowanym procesem, który jest możliwy do wprowadzenia poprzez wdrożenie ISO 50001. 

Współcześnie coraz więcej firm pragnie redukować koszty i zmniejszyć wpływ swojej organizacji na środowisko naturalne. Nowoczesne zarządzanie, a także wykorzystanie przy tym praktycznych narzędzi skutecznie pozwala na wprowadzenie polityki skuteczniejszego zarządzania energią. Norma ISO 50001 i uzyskanie odpowiedniego certyfikatu to idealne rozwiązanie dla wielu przedsiębiorstw. 

Czym jest norma ISO 50001

Międzynarodowy standard ISO 50001 to jeden z najważniejszych Systemów Zarządzania Energią. W normie ISO 50001 znalazły się wszystkie najważniejsze kwestie związane z praktykami mającymi na celu zwiększenie efektywności zarządzania energią w firmach na całym świecie. Obecnie lepsze zarządzenie zużywaną energią jest jednym z wymogów stawianych przez Unię Europejską, dlatego wdrożenie ISO 50001 w działania przedsiębiorstwa wydaje się jednym z najskuteczniejszych sposobów, aby spełnić wszystkie warunki i uzyskać międzynarodowe uznanie. 

Certyfikacja ISO 50001 pozwala na znaczną oszczędność energii, a tym samym obniżenie kosztów organizacji i przyczynienie się do zmniejszenia negatywnego wpływu organizacji na środowisko naturalne. 

Norma ISO 50001 zdaniem ekspertów będzie miała ogromny wpływ na całkowitą konsumpcję energii na całym świecie. Możliwe jest, iż będzie ona wynosiła aż 60 procent, co przełoży się na poprawę środowiska. 

Wbrew pozorom certyfikacja ISO 50001 stawia przed przedsiębiorstwami wiele wymagań, dzięki którym będą one gotowe do przeprowadzenia audytu energetycznego. Ustrukturyzowane podejście ułatwi wprowadzenie niezbędnych zmian, a tym samym – skuteczniejsze wdrożenie normy i jej utrzymanie.

Międzynarodowa norma ISO 50001 – wymagania dla organizacji 

Proces certyfikacji ISO 50001 to szereg wymagań, jakie należy spełnić przed ogłoszeniem audytu energetycznego i przyznaniem normy przez uprawnioną do tego jednostkę certyfikacyjną. Do wymagań w celu uzyskania ISO 50001 zalicza się kwestie związane z: 

  • wyliczeniem dotychczasowego i aktualnego zużycia energii, 
  • określeniem przewidywanego zużycia energii, 
  • określeniem wszystkich kroków niezbędnych do modernizacji obecnej polityki energetycznej, 
  • weryfikacją w celu zmniejszenie aktualnego zużycia energii, 
  • opracowaniem szczegółowego planu dot. zużycia energii, 
  • uruchomieniem systemu monitorowania i mierzenie energii. 

Wszystkie te kroki powinna podjąć organizacja, która pragnie w sposób ustrukturyzowany i kompleksowy wdrożyć ISO 50001 i zmniejszyć tym samym zużycie energii. Warto jednak pamiętać, że wśród wymagań stawianym przedsiębiorcom, nie ma dokładnie sprecyzowanych branż, które powinny zainteresować się wdrożeniem standardu. Każde przedsiębiorstwo, które pragnie lepiej zarządzać energią bądź zmaga się ze zbyt dużym jej zużyciem powinno wdrożyć ISO 50001. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, norma ISO 50001 jest jednak zalecana wszystkim organizacjom, które są zobowiązane do redukcji produkcji dwutlenku węgla. Zalicza się tutaj m.in. 

  • różnego rodzaju firmy produkcyjne i transportowe, 
  • branżę deweloperską i budowlaną,  
  • branżę logistyczną. 

Dlaczego warto wdrożyć standard ISO 50001? 

Efektywne wdrożenie międzynarodowego standardu ISO 50001 to szereg korzyści dla przedsiębiorstwa. Oprócz obowiązkowej dla każdej firmy redukcji emisji gazów cieplarnianych jakie są uwalniane w procesach produkcyjnych lub w całym łańcuchu dostaw, w organizacji dochodzi do widocznej poprawy efektywności energetycznej. W efekcie zmniejszone zostają koszty energii, co wpływa na polepszenie się sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i możliwość wykorzystania tych środków na kolejne cele rozwojowe.

zanieczyszczenia

Oprócz tego wprowadzenie Systemu Zarządzania Energią umożliwia sprawowanie nadzoru nad zużywaną energią, a jednocześnie – nieustanną modernizację na wszystkich tych etapach, które przyczyniają się do wzrostu emisji dwutlenku węgla. 

ISO 50001 w organizacji oznacza także zgodność ze wszystkimi wymaganiami prawnymi, które są ściśle związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej. Dzięki temu działania przedsiębiorstwa nie mają negatywnego wpływu na środowisko. 

Zaletą wdrożenia ISO 50001 jest także fakt, iż standard doskonale integruje się z innymi systemami zarządzania, a to oznacza, że kompleksowe zarządzanie firmą nigdy nie było prostsze.