Czy usługi transportowe podlegają MPP?

Mechanizm Podzielonej Płatności jest automatycznie obowiązkowy dla niektórych branż, takich jak branża mechaniczna, budowlana, paliwowa, węglowa, czy też branża związana z częściami samochodowymi. A jak jest z usługami transportowymi? Czy w ich przypadku konieczne jest stosowanie mechanizmu split payment? Kiedy można skorzystać z tej opcji?

Co to jest Mechanizm Podzielonej Płatności?

MPP, inaczej określany również jako split payment, jest rodzajem specjalnego przelewu, dzielącego wypłaconą kwotę na dwie części. Pierwsza część to kwota netto, stanowiąca opłatę za towar lub usługę, a druga stanowi odliczony podatek VAT. Kwota ta trafia na specjalne konto, zakładane przez bank automatycznie przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej. Z kwoty znajdującej się na rachunku VAT przedsiębiorca może korzystać w sposób ograniczony. Można dzięki niej opłacać takie zobowiązania, jak:

 • składki na ZUS,
 • podatek akcyzowy,
 • podatki PIT i CIT,
 • należności celne.

Kiedy split payment jest obowiązkowy?

Zgodnie z prawem, MPP jest obowiązkowe, jeśli spełnione są łącznie 3 następujące warunki:

 • Sprzedawca i nabywca produktu lub usługi są podatnikami VAT.
 • Kwota brutto transakcji przekracza 15 000* zł.
 • Przynajmniej jedna pozycja na fakturze zalicza się do tzw. towarów wrażliwych, określonych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.

*Od 2023 zgodnie z Polskim Ładem kwota ta zostanie obniżona do 8 000 zł.

Przykładowa lista towarów wrażliwych:

 • wyroby wykonane ze złota, srebra, aluminium, stali lub miedzi,
 • komputery,
 • układy scalone,
 • arkusze tworzywa sztucznego,
 • części do silników spalinowych,
 • aparaty i kamery,
 • odpady i surowce wtórne,
 • paliwa,
 • części samochodowe,
 • usługi budowlane.

Tak więc możliwe jest korzystanie ze split payment w przypadku obsługi transportu, a w przypadku przewozu wyżej wymienionych towarów wrażliwych może być wręcz konieczne. 

Czy możliwe jest dobrowolne korzystanie ze split payment?

Tak, jak najbardziej można skorzystać z Mechanizmu Podzielonej Płatności, w sytuacji, gdy jego zastosowanie nie jest konieczne. Możesz tak zrobić, gdy prowadzisz własną działalność i czynnie płacisz podatek VAT. W sytuacji, gdy kupujesz towary od innego przedsiębiorcy, możesz wybrać opcję “komunikat przelewu”,  wówczas bank automatycznie rozdzieli wprowadzoną środki na kwotę netto oraz kwotę podatku VAT.

Warto jednak pamiętać, że jeśli sprzedawca zaznaczy, że nie chce stosować MPP, wówczas możesz opłacić należność jedynie w formie zwykłego przelewu. Dowolności wyboru nie ma ani sprzedawca, ani nabywca w sytuacji, gdy split payment dla danej transakcji jest obowiązkowy.

Kiedy stosowanie split payment nie jest możliwe?

Oprócz sytuacji, w których MPP jest obowiązkowe lub dobrowolne, zdarzają się również przypadki, w których nie możesz skorzystać z tego rodzaju płatności. Jest tak w sytuacji, gdy:

 • Otrzymujesz do opłacenia faktury od przedsiębiorców zwolnionych z podatku VAT.
 • Nie prowadzisz własnej działalności gospodarczej.
 • Rozliczasz się poprzez gotówkę lub za pomocą karty płatniczej.

Jak wygląda opłacenie faktury z wykorzystaniem metody split payment?

Aby móc skorzystać z tej opcji, musisz wybrać komendę “komunikat przelewu”. Po jej wybraniu wpisujesz kwotę przelewu brutto oraz wysokość stawki VAT. Koniecznie podaj również NIP dostawcy, a także numer faktury, którą opłacasz. 

kierownica

W sytuacji, gdy wpłacasz jedynie zaliczkę na poczet faktury, w miejscu numeru wpisz “zaliczka”. Jeśli zaś płacisz za więcej, niż kilka faktur, w miejscu przeznaczonym na numer faktury, wpisz okres, z którego pochodzą opłacane faktury, przy czym okres ten nie może przekraczać miesiąca.

Plusy korzystania ze split payment

 • Brak odsetek za zwłokę

Jeśli w okresie rozliczeniowym przynajmniej 95% faktur zostało opłaconych w formie MPP, wówczas nie są naliczane odsetki od podatku VAT, w wysokości 150% od naliczonej zaległości podatkowej.

 • Szybszy zwrot różnicy podatku

Zwrot podatku na rachunek VAT możesz otrzymać nawet o 25 dni szybciej, licząc od dnia złożenia deklaracji, przy czym urząd nie ma możliwości przedłużenia terminu zwrotu.

 • Brak sankcji VAT w wysokości do kwot zapłaconych.

Mechanizm Podzielonej Płatności może ułatwić obracanie firmowymi pieniędzmi, a także może stanowić dowód w przypadku dokonania transakcji z nieuczciwym kontrahentem. Split payment może pomóc Ci przyspieszyć transakcje związane z obsługą transportu, co pozwoli Ci zaoszczędzić czas w ramach prowadzenia firmy.