Usługi geodezyjne krok po kroku – jak wygląda praca geodety

Usługi geodezyjne są istotne niemalże we wszystkich branżach i działaniach dotyczących spraw budowlanych, pozwoleń na budowę czy nawet określenia podziału majątku w postaci ziemi. W wielu przypadkach pomoc geodety może okazać się niezbędna a niekiedy nawet konieczna i narzucona przez przepisy prawa.

Geodeta – czym się zajmuje?

Zawód geodety wbrew pozorom nie cechuje się łatwością wykonywania tego typu usług. Należy wiedzieć, że profesjonalny geodeta musi ukończyć odpowiednią szkołę oraz studia o odpowiednich profilach nauczania, a dodatkowo musi przejść praktyki, które zakończone są kursem potwierdzające nabyte umiejętności, dzięki którym osoba taka może wykonywać zawód geodety. Warto pamiętać też, że osoba pracująca jako geodeta musi wykazywać się wysokim poziomem inteligencji oraz umiejętnościami, które pozwalają bez problemu odczytywać rysunki techniczne. Dodatkowo geodeta musi wykazywać też wiedzę i umiejętności w związku z projektowaniem oraz czytaniem map kartograficznych oraz oznaczeń terenu, na którym wykonywane są pomiary.

Jakie procesy towarzyszą pracy geodety?

Geodeta zajmuje się przede wszystkim wykonywaniem pomiarów działek i gruntów przeznaczonych pod budowle budynków, ale też budowę dróg i autostrad. Osoby pełniące funkcję geodety mają za zadanie sporządzać wszelką dokumentację związaną z wytyczaniem terenów pod budowle, ale też projektują mapy terenu czy nawet zajmują się urządzaniem terenów leśnych. Do zadań, które również należą do geodetów zalicza się: prowadzenie ewidencji gruntów, opis rzeźby terenu oraz złóż mineralnych. Przedstawiciele tego zawodu zajmują się też wyceną wartości nieruchomości będących na danym terenie na podstawie sporządzanej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej.

Praca geodety – najistotniejsze informacje

Warto pamiętać, że to czym zajmuje się geodeta często wykracza poza obszar jego podstawowych działań. Często dochodzi do sytuacji, ze geodeta pracuje w wydawnictwach projektujących mapy kartograficzne czy nawet firmach, których głównym celem działalności jest tworzenie map gruntowych. Praca na stanowisku geodety wymaga też uzyskania specjalnych państwowych kwalifikacji, które zapisane są w państwowych rozporządzeniach związanych z tego typu pracą. Zarobki geodetów w Polsce plasują się na poziomie około 3000-3500 tysiąca złotych w górę. Częste różnice wynikają z doświadczenia danej osoby czy nawet jej wykształcenia. Dodatkowo nie każdy geodeta pełni tę samą funkcję. Niektórzy zajmują się tylko i wyłącznie wytyczaniem i kontrolowaniem terenów przeznaczonych pod tereny budowlane, a niektórzy wykonują tylko i wyłącznie pomiary służące późniejszemu tworzeniu map kartograficznych.

praca geodety pod woda

Jakie umiejętności musi posiadać dobry geodeta?

Dobry geodeta przede wszystkim musi posiadać zdolności analityczne oraz dobrze odnajdywać się w terenie – krótko mówiąc orientacja osoby pracującej jako geodeta musi być na poziomie perfekcyjnym. Osoby decydujące się na współpracę z geodetą powinny brać pod uwagę też doświadczenie takiej osoby oraz kursy i szkoły jakie ukończyła. Osoba pracująca na stanowisku geodety musi też cechować się wysokim poziomem cierpliwości oraz skupienia, ponieważ nawet najmniejszy błąd w pomiarach może mieć późniejsze negatywne skutki np. podczas uzyskania pozwoleń na budowę. Warto też wiedzieć, że geodeta wykonując pomiary bierze na siebie pełną odpowiedzialność za dane jakie są przez niego wprowadzane do dokumentacji.

Geodeta – zawód z przyszłością?

Pomimo szybkiego rozwoju nowoczesnych technologii zawód geodety jest wciąż rozwijającą się dziedziną choćby ze względu na coraz większe zapotrzebowanie na kompleksowe pomiary terenu pod inwestycje budowlane. Warto więc pamiętać, że zawód geodety z pewnością nie należy do zawodów, które zagrożone są wyginięciem.