Skuteczne zarządzanie energią w przedsiębiorstwie: case study

W związku ze wzrastającymi kosztami pozyskiwania energii i eksploatacji urządzeń, a także wymogami wynikającymi z przepisów prawnych obowiązujących na terenie Unii Europejskiej, przedsiębiorstwa dokładają wszelkich starań, by zmniejszyć swoje zużycie energii oraz stopień oddziaływania na środowisko. W jaki sposób firmy mogą przygotować się do transformacji energetycznej?

Dlaczego skuteczne zarządzanie energią w przedsiębiorstwie jest ważne? 

Skuteczne zarządzanie energią pozwala przedsiębiorstwu osiągnąć wymierne korzyści natury zarówno finansowej, jak i niefinansowej. Są to przede wszystkim: 

 • obniżenie kosztów zużycia energii od 11% do nawet 40%, 
 • poprawa kontroli nad głównymi procesami w firmie, 
 • zwiększenie wydajności i niezawodności procesów, 
 • zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne poprzez redukcję emisji CO2 do atmosfery, 
 • zmniejszenie negatywnych skutków rosnących cen energii, 
 • poprawa poziomu komfortu w budynkach zajmowanych przez firmę, 
 • obniżenie kosztów eksploatacji i utrzymania sprzętów oraz maszyn,  
 • zwiększenie wydajności produkcji i świadczonych usług, 
 • redukcja przestojów, 
 • ograniczenie ilości produkowanych odpadów, 
 • zmniejszenie zużycia wody. 

Warto zaznaczyć, iż poprawa gospodarowania energią nie zawsze wiąże się z kosztownymi inwestycjami ,więc skuteczne nią zarządzanie pozwala osiągnąć zysk bez dużych nakładów finansowych. 

Jakie działania pozwalają skutecznie zarządzać energią w przedsiębiorstwie?

Do działań, które pozwalają skutecznie zarządzać energią w przedsiębiorstwie, należą:

 • ocena aktualnego zużycia energii, 
 • określenie celów i polityki energetycznej
 • ustalenie odpowiedzialności za wdrożenie systemu zarządzania energią, 
 • organizacja stosownych szkoleń dla pracowników, 
 • monitoring i raportowanie o pracy systemu zarządzania energię, 
 • stałe doskonalenie bieżącej eksploatacji energii. 

Poprawę efektywności energetycznej poprzez wdrożenie systemu zarządzania energią można zaobserwować na przykładzie zakładu obróbki metali, który zajmuje się produkcją wyrobów łączeniowych metalowych o małych gabarytach i wielkoseryjnej produkcji. Zakład ten wyposażony jest w: 

 • 167 chłodzonych wodą urządzeń do obróbki metalu o mocy silników elektrycznych od 2,2 do 5,5 kW, 
 • 7 urządzeń o mocy 300 kW, 
 • szafy sterownicze, 
 • odpylacze, 
 • urządzenia pakujące.  

W ramach systemu zarządzania energią w zakładzie obróbki metalu podjęto następujące działania:

 • zidentyfikowano wszystkie urządzenia pomiarowe związane z zagadnieniami energetycznymi, 
 • zweryfikowano zapisy z pomiarów wielkości charakterystycznych dla energii, 
 • wykonano bilans zużycia i wykorzystania energii dla całego zakładu, 
 • wskazano obszary znaczącego zużycia energii i wykonano ich bilans energetyczny, 
 • dokonano oceny obiektów budowlanych pod kątem energetycznym.

Działania te pozwoliły na odnalezienie obszarów najskuteczniejszej poprawy efektywności energetycznej i wdrożenie stosownych rozwiązań, które pozwoliły na znaczące zmniejszenie wydatków na energię

Wdrażanie skutecznych rozwiązań w firmie 

W celu skutecznego zarządzania energią w przedsiębiorstwie zalecane jest wdrożenie systemu zarządzania energią zgodnie z wytycznymi normy PN-EN ISO 50001. Znajduje on zastosowanie w każdym typie organizacji bez względu na wielkość i rodzaj wykonywanej działalności. Norma ISO 50001 „Systemy zarządzania energią – Wymagania i zalecenia użytkowania” to standard, którego celem jest tworzenie procesów i systemów niezbędnych do poprawy w zakresie oszczędności energii. Została ona skonstruowana w sposób pozwalający wpisanie działań z niej wynikających w ramy uprzednio istniejących systemów. 

żarówki

Stosowanie ISO 50001 wiąże się z koniecznością przeprowadzania okresowych audytów energetycznych i przeglądów, a także poddawania ocenie wykorzystywanego systemu zarządzania energią. 

ISO 50001 – szkolenie 

Szkolenia ISO 50001 „Systemy zarządzania energią – Wymagania i zalecenia użytkowania” przeprowadzane są w certyfikowanym ośrodku Bureau Veritas. Ich uczestnicy mogą poznać zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty związane z wdrażaniem i utrzymywaniem tego systemu. Szkolenia z normy ISO 50001 przeznaczone są dla: 

 • kadry kierowniczej odpowiedzialnej za kwestie techniczne,
 • głównych energetyków, 
 • głównych elektryków, 
 • automatyków,
 • kadry technicznej odpowiedzialnej a za nadzór urządzeń elektrycznych i energetycznych, 
 • kadry inżynieryjnej, 
 • Pełnomocników ds. Systemów Zarządzania,
 • Specjalistów ds. Ochrony Środowiska.

Uczestnicy oceniani są przez pryzmat ich zaangażowania w proces edukacyjny zarówno w trakcie fazy teoretycznej, na którą składają się prezentacje i dyskusja, jak i fazy praktycznej kursu, przybierającej formę pracy w grupach. Na zakończenie sesji uczestnicy otrzymują certyfikaty zaświadczające odbycie szkolenia