Postępowanie karne w przypadku lekarza

Liczba spraw sądowych wśród lekarzy stale rośnie. Z tego powodu, na wstępie warto zaznajomić się z pojęciem, takim jak błąd medyczny. Jest to powodujące powstanie szkody u pacjenta nieumyślne działanie, zaniedbanie lub zaniechanie, którego dopuściła się osoba wykonująca zawód związany z medycyną, na przykład lekarz, lekarz stomatolog, pielęgniarka, położna, a także ratownik medyczny bądź technik stomatologiczny. O powstaniu błędu medycznego można mówić, gdy:

  • osoba wykonująca zawód związany z medycyną postąpiła niezgodnie z powszechnie uznanym stanem wiedzy medycznej,
  • czyn miał charakter nieumyślny,
  • na skutek postępowania osoby wykonującej zawód związany z medycyną doszło do wystąpienia szkody dla pacjenta,
  • występuje związek przyczynowo-skutkowy między błędem osoby wykonującej zawód związany z medycyną a śmiercią, uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia pacjenta.

Wśród błędów medycznych można wymienić:

  • błędy diagnostyczne polegające na postawieniu przez lekarza niewłaściwej diagnozy,
  • błędy rokowania rozumiane jako niewłaściwa prognoza stanu zdrowia pacjenta i związany z nią brak podjęcia właściwego procesu leczniczego,
  • błędy terapeutyczne polegające na doborze niewłaściwej metody leczenia,
  • błędy techniczne rozumiane jako niewłaściwe przeprowadzenie określonej czynności leczniczej,
  • błędy organizacyjne polegające na zastosowaniu niewłaściwej organizacji pracy personelu medycznego.

Pacjent, który sądzi, że padł ofiarą błędu medycznego, może pociągnąć lekarza do odpowiedzialności zawodowej lub postawić go w stan oskarżenia na drodze pozwu sądowego.

Rosnąca liczba spraw dotyczących oskarżeń lekarzy

Liczba spraw dotyczących oskarżeń lekarzy o popełnienie błędu medycznego, a także naruszenie praw pacjenta, każdego roku stale wzrasta. Ma to związek ze zwiększającą się świadomością prawną polskiego społeczeństwa, a także z coraz bardziej roszczeniową postawą pacjentów.

Według Prokuratury Krajowej, wzrost pozwów wystosowanych przeciwko lekarzom to także efekt reform tego organu – utworzone zostały specjalne wydziały w prokuraturach regionalnych, mające zajmować się sprawami błędów medycznych, ponadto część pozwów tego typu przejęta została przez prokuratury okręgowe. Zapewniło to szybsze rozpatrywanie spraw dotyczących oskarżeń lekarzy i sprawiło, że pacjenci chętniej podejmują próby pociągnięcia do odpowiedzialności personelu medycznego.

Rodzaje postępowania sądowego

Pacjent uważający, że stał się ofiarą błędu medycznego, może wystosować przeciwko lekarzowi lub innej osobie wykonującej zawód związany z medycyną pozew do sądu na drodze powództwa cywilnego, karnego lub na gruncie przepisów regulujących wykonywanie zawodu medycznego. Rodzaj pozwu zależy przy tym od rodzaju i charakteru zdarzenia kwalifikowanego jako błąd medyczny.

Postępowanie cywilne

Postępowanie cywilne dotyczy błędów medycznych wiążących się z powstaniem szkody lub krzywdy. Służy wyrównaniu doznanego przez pacjenta uszczerbku na zdrowiu lub życiu. Odpowiedzialność cywilna za błąd medyczny jest odpowiedzialnością osobistą lekarza.

Postępowanie karne

Postępowanie karne dotyczy sytuacji, gdy błąd medyczny jest jednocześnie przestępstwem. Błędami medycznymi podlegającymi odpowiedzialności karnej są: nieumyślne spowodowanie śmierci, spowodowanie lekkiego, średniego i ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia oraz spowodowanie uszkodzeń prenatalnych. Postępowanie karne zmierza do ukarania jednostki poprzez wymierzenie winnemu sankcji karnych, w tym kary pozbawienia wolności.

Postępowanie na gruncie przepisów regulujących wykonywanie zawodu medycznego

Postępowanie na gruncie przepisów regulujących wykonywanie zawodu medycznego dotyczy sytuacji, gdy błąd medyczny wiąże się z naruszeniem zasad etyki lub zasad wykonywania zawodu. Istnieje możliwość, że osoba wykonująca zawód związany z medycyną będzie odpowiadała za określone zdarzenie zarówno na podstawie kodeksu cywilnego, karnego, jak i na gruncie przepisów regulujących wykonywanie zawodu medycznego.

Jak przygotować się do postępowania sądowego?

Pierwszym działaniem postawionej w stan oskarżenia osoby wykonującej zawód medyczny, która przygotowuje się do postępowania sądowego, jest skorzystanie z pomocy adwokata specjalizującego się w prawie medycznym. Spraw procesowych nie należy brać we własne ręce, gdyż stawką jest nie tylko dobre imię oskarżonego, lecz również prawo do wykonywania zawodu oraz, a nawet jego wolność.

Wybierając adwokata, warto zwrócić uwagę zarówno na jego wiedzę teoretyczną, jak i na doświadczenie w prowadzeniu spraw o błędy medyczne i naruszenie praw pacjenta. Po zatrudnieniu prawnika, kolejnym krokiem jest dokładne zapoznanie się z dokumentacją pacjenta, stanowiącą pryncypalny materiał dowodowy w pozwie.

Gdzie szukać pomocy?

Kompleksowa opieka prawna dla lekarzy znajduje się w Kancelarii Pawelczyk Kozik. Pomoc znajdą tu medycy postawieni w stan oskarżenia w związku z podejrzeniem o popełnienie błędu medycznego i naruszenie praw pacjenta. Specjalizujący się w prawie medycznym adwokaci zrzeszeni w kancelarii prezentują personel medyczny w sprawach cywilnych, karnych oraz w postępowaniach toczonych przed sądami lekarskimi.