Jakie produkty obowiązkowo powinny posiadać certyfikację?

Obecnie chcąc wprowadzić nowe produkty na rynek, w wielu przypadkach niezbędne jest uzyskanie odpowiedniego certyfikatu, który potwierdzi to, że dany produkt spełnia wszelkie wymogi dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa czy też ochrony środowiska. W przypadku Unii Europejskiej produkty spełniające wszelkie obowiązujące wymagania, oznakowane są symbolem CE, który jest potwierdzeniem tego, że dany wyrób uzyskał unijny certyfikat.

Dzięki certyfikacji możliwe było stworzenie wspólnego rynku produktów, które będą spełniały te same wymagania. Warto więc wiedzieć jakie produkty obecnie podlegają certyfikacji, na czym polega taki proces certyfikacji oraz kto może go przeprowadzić?

Jakie produkty podlegają certyfikacji?

Certyfikacja produktów to niezbędny proces w przypadku wielu różnych wyrobów. Jest to pewnego rodzaju deklaracja producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, że dany produkt spełnia wszelkie wymagania, jakie obowiązują w danym przypadku. Dzięki temu można mieć pewność, że dany produkt posiada odpowiednią jakość i jest w pełni bezpieczny zarówno dla ludzi, jak i środowiska naturalnego.

Certyfikat powinny uzyskać wszystkie nowe produkty wytworzone w państwach członkowskich UE lub też w państwach trzecich, ale przeznaczone na rynek UE, które podlegają przepisom o certyfikacji. Ponadto certyfikat jest niezbędny także w przypadku importowanych wyrobów używanych z państw trzecich, a także wyrobów istotnie zmodyfikowanych, które po tych modyfikacjach podlegają przepisom o certyfikacji.

Certyfikat CE, muszą uzyskać takie produkty jak m.in.: urządzenia spalające paliwa gazowe, kotły wodne, chłodziarki domowe i zamrażarki, pralki, rowery elektryczne, windy i dźwigi, urządzenia kolei linowych przeznaczone do przewozu osób, urządzenia medyczne, różnego rodzaju maszyny, urządzenia emitujące hałas do środowiska, środki ochrony osobistej/indywidualnej, wyroby budowlane, przyrządy pomiarowe, urządzenia ciśnieniowe, gazowe, pirotechnika, radiowe urządzenia komunikacyjne, proste zbiorniki ciśnieniowe, niektóre zabawki itd.

Warto pamiętać o tym, że produkty, które podlegają pod jedną z dyrektyw Nowego Podejścia, muszą przejść proces certyfikacji i uzyskać oznaczenie CE. Z kolei produkty, które nie są wymienione w dyrektywach, nie mogą przejść tej certyfikacji i nie wolno nadawać im oznaczenia CE.

Na czym polega certyfikacja produktów?

Certyfikacja produktów to proces, który składa się z kilku etapów, a jego celem jest sprawdzenie, czy dany produkt spełnia wszelkie wymagania i normy, co potwierdzone zostaje nadaniem odpowiedniego oznaczenia, czy potwierdzenia posiadania certyfikatu. Proces ten przeprowadzany jest przez kompetentną i niezależną od dostawcy i odbiorcy jednostkę oceniającą dany produkt i udzielającą pisemnego zapewnienia, że spełniono wszelkie wymagania i pozytywnie przechodzi proces certyfikacji. Procedura ta składa się z takich etapów jak:

  • Sprawdzenie odnośnych dyrektyw.
  • Weryfikacja wymagań dla poszczególnych towarów.
  • Znalezienie instytucji certyfikującej, znajdującej się na terenie któregoś z państw członkowskich, jeśli zachodzi taka potrzeba.
  • Sprawdzenie produktów pod kątem zgodności z obowiązującymi normami i wymaganiami.
  • Przygotowanie dokumentacji technicznej.
  • Umieszczenie oznakowania CE na produkcie.

Oznaczenie CE powinno znajdować się na produkcie, jego etykiecie, opakowaniu lub w ostateczności na dołączonych do danego produktu dokumentach.

Kto może przeprowadzić proces certyfikacji?

Proces certyfikacji to niezbędna rzecz, jeśli chcemy zająć się sprzedażą objętego dyrektywą unijną produktu na rynku. Zazwyczaj obowiązek ten leży po stronie producenta danego wyrobu lub też po stronie upoważnionego przez niego przedstawiciela. Z tego względu to właśnie te osoby powinny zadbać o przeprowadzenie odpowiednich testów i badań, aby sprawdzić, czy dany produkt spełnia wszelkie wymogi i normy, jakie narzuca prawo.

maszyny

Ponadto obowiązkiem producenta lub jego przedstawiciela, jest również odpowiednie oznaczenie danego produktu symbolem CE, po pozytywnym przejściu procesu certyfikacji. Czasami obowiązkowa jest także procedura sprawdzająca, całkowicie niezależna od producenta danego wyrobu. W takiej sytuacji bierze w niej udział upoważniony organ lub specjalistyczne laboratorium, które posiada odpowiednie uprawnienia pozwalające na przeprowadzenie procesu certyfikacji i nadanie danemu produktowi wymaganych oznaczeń. W pozostałych przypadkach to producent lub jego przedstawiciel może samodzielnie nadać oznakowanie swojemu produktowi, jeśli spełnia on wszelkie wymagania. Warto również pamiętać, że w przypadku importowania różnego rodzaju produktów z innych krajów, odpowiedzialność za to, czy dany produkt posiada odpowiednie certyfikaty, ponosi również importer.