Jak wygląda kontrola instalacji elektrycznej w ramach przeglądu pięcioletniego?

Instalacja elektryczna to jeden z najważniejszych elementów każdego współczesnego budynku. To właśnie ona odpowiedzialna jest za dostarczenia energii elektrycznej do każdego miejsca w budynku, w którym energia ta jest potrzebna. Z tego też względu instalacja elektryczna musi być zaprojektowana w odpowiedni sposób oraz powinna charakteryzować się niezawodnym i bezpiecznym działaniem.

Aby mieć pewność, że instalacja elektryczna danym budynku działa w prawidłowy sposób, niezbędne jest regularne kontrolowanie jej stanu technicznego. W tym celu wykonuje się specjalistyczne przeglądy instalacji elektrycznej, które powinny być realizowane przynajmniej co 5 lat. Warto więc wiedzieć czym dokładnie są tego typu przeglądy, kto ma obowiązek wykonania pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej, kto może zrealizować taki przegląd oraz jak on wygląda w praktyce?

Czym jest przegląd pięcioletni instalacji elektrycznej?

Instalacja elektryczna odgrywa bardzo ważną rolę w użytkowaniu danego budynku, ale może być również źródłem wielu zagrożeń. Aby ryzyko różnego rodzaju niebezpiecznych sytuacji zneutralizować, należy regularnie przeprowadzać specjalistyczne przeglądy.

Kontrola wykonywana w ramach przeglądu pięcioletniego instalacji elektrycznej to właśnie tego typu działanie, które pozwala mieć stałą kontrolę nad tym, jak działa dana instalacja i czy nie ma z nią żadnych problemów. Przegląd tego typu jest niezbędny do tego, aby wydłużyć żywotność instalacji elektrycznej, utrzymać ją w odpowiednim stanie technicznym i jednocześnie zadbać o bezpieczeństwo. Zlekceważenie tej kwestii może sprawić, że zaniedbana instalacja elektryczna, która nie była poddawana kontroli wystarczająco często, stanie się źródłem różnego rodzaju zagrożeń pożarowych i innych. Z tego też względu przegląd instalacji elektrycznej realizowany przynajmniej co 5 lat, jest tak ważną kwestią i nie należy o tym zapominać.

Kto ma obowiązek wykonania przeglądu pięcioletniego instalacji elektrycznej?

Obowiązek wykonywania przeglądu pięcioletniego instalacji elektrycznej wynika z obowiązującego w Polsce prawa budowlanego, a dokładnie z art. 62, który jasno wskazuje na to, iż obiekty budowlane w czasie użytkowania powinny być poddane kontroli stanu technicznego i przydatności użytkowej przynajmniej raz na 5 lat. Podczas tego przeglądu uwzględnione powinny być również takie kwestie jak estetyka budynku i jego otoczenia.

Obowiązek zadbania o tę kwestię ciąży zazwyczaj na właścicielach lub zarządcach danego obiektu. Warto w tym przypadku zaznaczyć, że przegląd pięcioletni instalacji elektrycznej nie jest obowiązkowy dla właścicieli domów jednorodzinnych. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby skorzystać z takiej usługi również w tym przypadku, chcąc mieć pewność, że instalacja elektryczna w domu działa w odpowiedni sposób.

Przegląd pięcioletni powinien być przeprowadzony również w obiektach przeznaczenia zagrodowego oraz letniskowego, a także wszystkich obiektach wymienionych w art. 29, ust. 1 prawa budowlanego.

Kto może zrealizować taki przegląd?

Przegląd instalacji elektrycznej może być zrealizowany wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej, a także osoby posiadające specjalistyczne kwalifikacje. Z tego względu chcąc przeprowadzić w danym budynku taki przegląd, należy w tym celu skorzystać z usług profesjonalnych firm, które oferują w ramach swojej działalności tego typu specjalistyczne przeglądy instalacji elektrycznej. Tylko korzystając z takiego rozwiązania, można mieć pewność, że przegląd ten ukaże rzeczywisty stan danej instalacji i wykryje ewentualne problemy z jej działaniem.

Jak wygląda przegląd pięcioletni instalacji elektrycznej?

Przeglądy elektryczne pięcioletnie to usługa, którą można podzielić na dwa główne etapy. Pierwszy z nich to oględziny instalacji przez wykwalifikowanego specjalistę posiadającego odpowiednie uprawnienia do świadczenia tego typu usług. Ten proces realizowany jest na podstawie wiedzy umiejętności i doświadczenia danego specjalisty.

elektryk

Natomiast drugi etap prac polega na wykonaniu różnego rodzaju prób i pomiarów instalacji elektrycznej przy użyciu specjalistycznej aparatury pomiarowej. W ramach przeglądu instalacji elektrycznej ocenia się stan i gotowość do pracy danej instalacji, jej bezpieczeństwo, a także całą dokumentację techniczną pod względem zgodności z wymaganiami aktualnie obowiązujących przepisów krajowych oraz różnymi normami bezpieczeństwa itd. Dzięki temu można mieć pewność, że instalacja elektryczna w danym budynku działa w odpowiedni sposób, jest w pełni bezpieczna, a w razie wykrycia jakichś problemów z jej działaniem szybko można im zaradzić.