Dobra Praktyka Produkcyjna – czym jest?

GMP to skrót powstały od angielskiej nazwy Good Manufacturing Practice, co tłumaczy się na język polski jako Dobra Praktyka Produkcyjna. Tym mianem określa się system procedur produkcyjnych oraz kontrolnych.

GMP – co to jest?

Reguły GMP są oficjalnie opracowywane, a następnie oceniane i uznawane przez instytucje rządowe. Ich przestrzeganie ma gwarantować, że wytworzone produkty spełniają stawiane przed nimi wymagania jakościowe. Dobra Praktyka Produkcyjna obowiązuje w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym, choć głównie stosuje się ją w przemyśle spożywczym. W wypadku produkcji żywności GMP może być określane jako zbiór podjętych działań i spełnionych warunków decydujących o tym, że proces wytwarzania żywności przebiega w sposób zapewniający jej bezpieczeństwo i jest zgodny z jej przeznaczeniem.

Czego dotyczy GMP?

Dobra Praktyka Produkcyjna to w istocie zbiór procedur i instrukcji produkcyjnych, a także zapisów i kart do kontroli. Jej działania w przemyśle spożywczym dotyczą przede wszystkim:

 • oceny jakości i wpływu na zdrowie wszystkich stosowanych w procesie produkcji surowców, półproduktów, materiałów i substancji dodatkowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
 • identyfikacji dostawców,
 • oceny zgodności z przyjętymi założeniami stosowanych procesów technologicznych,
 • kontroli bezpieczeństwa żywności,
 • kontroli sposobu identyfikowania gotowych wyrobów,
 • kontroli jakości zdrowotnej gotowych wyrobów.

W regułach składających się na GMP można znaleźć szczegółowe informacje na temat:

 • przyjęcia surowców i materiałów do kontaktu z żywnością na drodze dostawy,
 • magazynowania surowców i materiałów,
 • procesów obróbki wstępnej i obróbki właściwej,
 • procesów technologicznych stosowanych w trakcie obróbki wstępnej i obróbki właściwej,
 • magazynowania gotowych wyrobów,
 • transportu wewnętrznego oraz zewnętrznego i dystrybucji gotowych produktów.

Korzyści wynikające z wdrożenia Dobrej Praktyki Produkcyjnej

Stosowanie GMP w zakładach produkcyjnych daje klientom gwarancję najwyższej jakości kupowanego produktu. System Dobrej Praktyki Produkcyjnej wyklucza z produkcji przypadkowe działania i zapewnia o właściwym przebiegu procesu produkcyjnego i jego zgodności z wszystkimi wymogami formalnymi. Opracowanie pisemnych procedur i instrukcji oraz odpowiednie przeszkolenie personelu gwarantuje sprawny, higieniczny i bezpieczny proces produkcji przekładający się na uzyskanie wysokiej jakości produktu.

Szkolenie GMP

Kto powinien stosować się do GMP?

GMP to zbiór niezbędnych procedur i instrukcji niezbędnych czynności wykonywanych w lokalu pełniącym usługi gastronomiczne. Instrukcje te powinny być dopasowane indywidualnie do każdego biznesu i dostępne dla pracującego w danym miejscu personelu. Stosowanie się do założeń Dobrych Praktyk Produkcyjnych leży w obowiązkach pracownika. By mógł on jednak właściwie te obowiązki wykonywać, pracodawca jest zobligowany do właściwego przeszkolenia personelu z zakresu procedur, które ponadto powinny być przechowywane w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników. Odpowiednio opracowane instrukcje sprzyjają bezpieczeństwu i nie powodują utrudnień w pracy.

Wdrażanie zasad dzięki szkoleniom GMP

Wdrażanie zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej jest możliwe dzięki specjalistycznym szkoleniom GMP. Szkolenia te prowadzone są w renomowanych ośrodkach przez odpowiednio wykwalifikowanych trenerów. Są przeznaczone w szczególności dla:

 • osób odpowiedzialnych za wdrażanie nowych systemów lub utrzymywanie systemów istniejących,
 • osób trudniących się doradztwem w zakresie systemów zarządzania,
 • osób pełniących funkcję audytorów systemów zarządzania,
 • kierowników,
 • menadżerów.

a także wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu Dobrej Praktyki Produkcyjnej.

Szkolenie GMP

Szkolenie GMP oferuje wprowadzenie do systemu certyfikacji GMP + FSA i struktury GMP + Feed Certification. Omawia wymagania systemu GMP + B4 oraz powiązanych dokumentów. W trakcie szkolenia GMP uczestnicy zapoznają się z tajnikami całego systemu od jego założeń i celów po zastosowanie praktyczne w procesie produkcji.

Czy wdrażanie zasad GMP jest konieczne?

Wdrożenie zasad GMP jest konieczne z punktu widzenia polskiego prawa. Dokumentacja GMP jest obowiązkowa i stanowi wymóg Sanepidu. Poza funkcją opisową i biurokratyczną, zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej wprowadzane dzięki wiedzy zdobytej na szkoleniach GMP są pomocne dla pracowników. Mądre opracowanie reguł i dokumentacji GMP dopasowanych do danego obiektu gastronomicznego pomaga w lepszym funkcjonowaniu biznesu.

Szkolenia GMP pomagają wdrażaniu odpowiednich procedur w lokalach gastronomicznych, służą więc bezpieczeństwu klientów i pracowników tych miejsc, a właścicielom pozwalają na prowadzenie działalności w majestacie prawa.