Dlaczego warto przeczytać serię książek plany Warszawy

Warszawa to miasto średniowieczne, a jej powstanie datowane jest na przełom XII i XIII wieku. Na przestrzeni lat miasto dynamicznie się rozwijało i rozbudowywało, co przyczyniło się rozpowszechnienia jego imienia i zyskiwania coraz większej sławy.  Jak to się stało, że Warszawa wygląda, jak wygląda? To może wytłumaczyć jej historia…

Historia Warszawy – jak to się zaczęło?

W średniowieczu Warszawa była bowiem najważniejszym miastem na Mazowszu. Z początkiem XV wieku miasto to zyskało funkcje stołeczne, aby w 1406 roku zostać mazowieckim centrum władzy świeckiej i duchowej. Do XVI wieku Mazowsze było samodzielnym księstwem, niezależnym do władzy polskich władców. Dopiero w 1526 roku miało miejsce złożenie przez sejm mazowiecki oficjalnej przysięgi wierności, dzięki której Warszawa stała się miastem należącym do polskiego władcy, króla Zygmunta Starego. W następnych latach miasto to przeżywało rozkwit, stając się jednym z najważniejszych miast ówczesnego państwa polskiego. W Warszawie odbywały się obrady sejmu polsko-litewskiego, jak i późniejsze wyboru królów elekcyjnych. W 1596 roku Król Zygmunt III Waza podjął niezwykle ważną dla dziejów polski decyzję – Warszawa stała się siedzibą dworu królewskiego i tym samym została najważniejszym dla naszego kraju miastem

Warszawa – co było dalej?

Pierwsza połowa XVII wieku to czas, kiedy Warszawa była centralnym ośrodkiem polskiej nauki i sztuki. Niestety w 1655 roku miał miejsce Potop Szwedzki, podczas którego Warszawa została zrujnowana i okradziona z dorobku kulturalnego – zbiorów bibliotecznych, dzieł sztuki, obrazów. Rozwój Warszawy był zahamowany na długie lata i dopiero w czasach saskich miasto to uzyskało stabilność i ponownie zaczęło się rozwijać. Swoją świetność Warszawa zawdzięcza jednak królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu, który tchnął życie w miasto. W XVIII wieku Warszawa była centrum politycznym, oświatowym i kulturalnym. To właśnie w tym okresie powstała Szkoła Rycerska, Teatr Narodowy, jak również wybudowane zostały Łazienki Królewskie. 

historia warszawy

W 1795 roku miał miejsce trzeci rozbiór i tym samym Polska zniknęła z mapy świata. Na szczęście Warszawa nie przestała istnieć i nadal pełniła istotne miejsce dla Polaków, w którym walczyli o swoją niepodległość, pragnąc wyzwolić się spod jarzma carskiej Rosji. W 1830 roku w Warszawie wybuchło Powstanie Listopadowe, które nie przyniosło upragnionej wolności. Dopiero w XX wieku Polska odzyskała niepodległość i tym samym Warszawa odzyskała swoje dobre imię, stając się ponownie stolicą. Niestety spokój trwał zaledwie 20 lat, ponieważ 1 września 1939 roku wybuchła II Wojna Światowa, podczas której Warszawa została zrównana z ziemią. 

Dlaczego warto przeczytać serię książek plany Warszawy?

Wiele osób może nie zdawać sobie sprawy, że historia Warszawy jest tak obszerna. Dzieje polskiej stolicy są niezwykle ciekawe i ujmujące. Topografia, jak i sam wygląd Warszawy z biegiem lat się zmieniały. Dzisiejsze miasto jest mieszanką przede wszystkim socjalistycznej i nowoczesnej, XXI wiecznej architektury. Historia Warszawy, jak i samo miasto skrywają jednak wiele tajemnic, o których warto wiedzieć! Doskonałym sposobem na zgłębienie wiedzy i poznanie Warszawy jest przeczytanie serii książek plany Waraszwy oraz mapy przedwojennej Warszawy . Atlasy ukazują plan miasta w różnych latach – 1768, 1825, 1912, 1939, 1955. Książki te są zbiorami wybitnych dzieł kartograficznych, które pochodzą bezpośrednio ze zbiorów Muzeum Warszawy. Dzięki nim możliwe jest zobaczenie, jak topografia Warszawy zmieniała się na przestrzeni lat. Atlasy to gratka dla miłośników historii, jednakże są one tak wspaniale wydane, że zainteresują wszystkie osoby, które są ciekawe Warszawy i pragną poznać ją nieco bliżej.