Dlaczego warto nagrywać webinary?

Webinaria to nowa forma e-nauki, czyli nauki zdalnej, która ma wiele zalet. Największą z nich jest możliwość interaktywnego prowadzenia zajęć i stały kontakt z uczestnikami wydarzenia.

Popularnością w Internecie cieszą się także nagrywane webinaria. Funkcjonalności oferowane przez platformy do prowadzenia i nagrywania webinarów są bardzo szerokie. Czy jednak wystarczające w edukacji dorosłych? Czy nowe technologie w edukacji dotyczą już nie tylko dzieci, ale też dorosłych?

Co znaczy słowo webinar?

Słowo webinar powstało z połączenia angielskich słów seminar i web. Seminar to w tłumaczeniu na język polski seminarium lub konserwatorium, a web oznacza sieć internetową. Webinar to określenie na odbywające się za pomocą dostępnych środków multimedialnych i cyfrowych spotkania w wirtualnej rzeczywistości. Jest jednym z popularnych obecnie narzędzi e-learningu, czyli nauki przy użyciu technologii informatycznej.

Webinar – co to takiego w praktyce?

Webinar, webinaria, webinarium to obecnie słowo odmieniane przez wszystkie przypadki. Dla wielu młodych osób webinarium jest naturalnym sposobem doskonalenia umiejętności i pogłębiania wiedzy przez Internet. Dla osób starszych webinar najprościej wytłumaczyć jako znane ze studiów seminaria lub wykłady, ale w bardziej interaktywnej, zadaniowej formie.

Jak wygląda webinar?

Webinaria są prowadzone przez organizatora w wirtualnych klasach, które można sobie wyobrazić jako sale konferencyjne. Organizator webinarium zdalnie prowadzi spotkanie, umożliwiając widzom swój materiał dzięki wykorzystaniu kamery, mikrofonu i w razie konieczności różnych materiałów dydaktycznych, np. interaktywnych tablic lub prezentacji.

Uczestnicy webinarium mogą zadawać pytania, np. na ogólnodostępnym czacie, “podnosić ręce”, zgłaszać się do wykonania zadań itd. Wszystko odbywa się przez Internet na jednej z wybranych przez organizatora platform do nauki zdalnej i spotkań online. Webinary zwykle są prowadzone na żywo (webinar meeting), co pozwala na większą interakcję. Często po takim spotkaniu nagrany webinar umieszcza się w sieci, dzięki czemu zawsze można wrócić do odbytych zajęć i powtórzyć materiał.

Webinaria dla dorosłych, czyli nowe technologie w edukacji dorosłych

Postępujący proces cyfryzacji, rozwój nowych technologii, konieczność kształcenia kompetencji przyszłości, a także większa elastyczność na rynku – między innymi te aspekty współczesnego świata sprawiają, że nowe technologie w edukacji dorosłych, jak i dzieci są konieczne. Możliwość prowadzenia zajęć zdalnie, ale w angażujący uczestników sposób, to doskonała okazja do poszerzenia wiedzy w danym temacie. Zastosowanie webinarium w edukacji jest naprawdę szerokie, ponieważ webinary mogą dotyczyć wielu zagadnień.

webinar

Dlaczego webinar online to dobra forma przekazania wiedzy?

Nagrywanie webinarów i np. udostępnianie ich w sieci lub tylko wybranym osobom pozwala na dotarcie do szerokiego grona publiczności, która może być rozproszona nawet po całym świecie. Co ważne, webinar to bezpieczna forma przekazywania wiedzy i doskonała okazja do nauki, którą lubią nawet osoby bojące się występów publicznych czy dużych zgromadzeń.

Nowe technologie w edukacji dorosłych, takie jak nagrywanie webinarów, pozwalają na skuteczne przekazywanie wiedzy. Webinaria są jedną z najlepszych form, ponieważ ich forma ułatwia zaangażować uczestników do aktywności podczas spotkania, a im większa aktywność, tym większy sukces prowadzącego i lepiej przyswojony materiał zajęć.