Czym jest warroza u pszczół?

Jest to najpopularniejsza choroba, która dotyka wiele farm pszczelarskich niszcząc nawet całe plantacje pszczół. Walka z warrozą jest już na stałe wpisana w czynności bartników we wszystkich zakątkach świata. Spowodowane jest to występowaniem niebezpiecznych roztoczy w pogłowiu rodzin pszczelich co przenosi także inne liczne choroby. Choroba to pochodzi z zakątka Azji, gdzie odnotowano pierwsze przypadku zarażenia. Ekspansja pajęczaków przenoszących tę niebezpieczną dolegliwość trwa już od 2007 roku, aż do dnia dzisiejszego. Walka z warrozą jest niezwykle trudna, ponieważ nie posiada ona naturalnych wrogów zwalczających ją w środowisku naturalnym. Warto wiedzieć jakie działania podejmować w celu zwalczania warrozy i jakie substancje farmakologiczne się idealnie do tego nadają.

Warroza – czym grozi jej nieleczenie bez odpowiednich preparatów dla pszczół?

Brak reakcji na występowanie warrozy u pszczół może skutkować osłabnięciem całej rodziny danych osobników, a nawet ich wyginięciem. Przez tę chorobę, wiele osobników w przypadku braku leczenia wygryzają się, zmniejszając swoją masę ciała oraz długość życia. W przypadku larw, które są pożerane przez kilka samic, dorosły osobnik posiada znacznie mniejszy odwłok, nierozwinięte skrzydła oraz odnóża. Pszczoły pochodzące z zarażonych rodzin są bardziej podatne na występowanie także innych chorób jak np. kiślica. 

preparaty dla pszczół

Diagnoza warrozy, a preparaty dla pszczół

Roztocza występujące wśród pszczół mogą być widoczne już gołym okiem zarówno na dorosłych pszczołach jak i czerwiu we wszystkich jego fazach rozwoju. Istotny jest fakt, że roztocze potrzebuje do rozwoju zarówno czerwiu jak i dorosłych pszczół w celu przejścia całego cyklu rozwojowego i przetrwania. Roztocza pasożytują przez dwa tygodnie żerując na dorosłych osobnikach. Po tym czasie zajmują czerwie i osiadają na niewyrośniętych osobnikach. Samice pasożytów żerujące na dorosłych pszczołach żyją do około dwóch miesięcy, jednakże, jeżeli dojdzie do krzyżowego zapłodnienia, stają się o wiele silniejsze i mogą przeżyć nawet siedem miesięcy w ciągu zimy. 

Dla osób, które zwalczają warrozę ważną informację jest fakt, że samice o wiele częściej zasiedlają komórki z czerwiem trutowym, który znajduje się w ciemnych plastrach. Jasne odmiany plastrów są znacznie rzadziej atakowane przez tego niebezpiecznego pasożyta. W celu określenia stopnia porażenia rodziny pszczelej warrozą oblicza się dobowy osyp samic pasożytem zmarłych ze starości. Tę liczbę należy podzielić przez 120. Widoczne roztocza najczęściej są wielkości od około 1,4 do 1,7mm. W przypadku rozpoznania warrozy u pszczół warto skontaktować się z weterynarzem, który odpowiednio dobierze preparaty dla pszczół, które zwalczą tą chorobę. 

leki na warroze dla pszczół

Stosowanie leków na warrozę

Warrozę leczy się poprzez zastosowanie odpowiednich leków, jednakże ma to sens tylko wraz z odpowiednio wczesnym wykryciem problemu. Śmiertelność tego pasożyta jest niezwykle wysoka, dlatego wpływa na znaczne zmniejszenie się populacji pszczół w dzisiejszym świecie. Niestety ma to także wpływ na rozrost kwiatów i wszelkich roślin zielonych w środowisku. Najważniejszym elementem jest odpowiedni dobór metody leczenia oraz unikania stosowania tylko jednego typu leków, ponieważ pasożyty szybko przystosowują się do nowych warunków życia. 

W celu pozbycia się roztoczy w sposób naturalny, stosuje się kwas mrówkowy, mlekowy oraz cytrynowy, który jest wlewany do miejsca, w którym przebywają pszczoły. W wielu gospodarstwach praktykowane jest także posypywanie cukrem pudrem pszczół, chcących oczyścić się z pasożytów. Na rynku dostępne są także liczne preparaty zawierające substancje chemiczne zwalczające z wysokim skutkiem warrozę oraz różnego rodzaju pasożyty. Jeżeli rozwój roztoczy jest już na zaawansowanym poziomie to podanie leków na warrozę może okazać się jedyną deską ratunku dla pszczół. Produkty tego typu można pozyskać w wytwórniach leków weterynaryjnych w całym kraju.