Na czym polega leczenie komórkami macierzystymi?

leczenie komórkami macierzystymi wrocław

Leczenie komórkami macierzystymi, choć jest stosunkowo nową i dość kontrowersyjną metodą, zyskuje sobie z roku na rok coraz większe grono zwolenników. Komórki macierzyste występują w ciele każdego człowieka, a ich niewątpliwą zaletą jest zdolność regeneracji i zastępowania właściwie każdej komórki w ludzkim organizmie dająca szansę na leczenie naprawdę wielu chorób i schorzeń. Metoda ta wymaga jeszcze wielu badań, testów i udanych prób, jednak już dziś stanowi ogromne osiągnięcie medycyny często porównywane do samego odkrycia energii jądrowej. Na czym dokładnie polega leczenie komórkami macierzystymi i czym w istocie są te zagadkowe cząsteczki?

Czym są komórki macierzyste?

Komórki macierzyste często nazywane są matkami wszystkich tkanek i narządów znajdujących się w organizmie człowieka i innych organizmach żywych. Określenie to zawdzięczają przede wszystkim swoim niezwykłym zdolnościom do samoodnawiania oraz różnicowania się w dowolne komórki potomne, a więc tworzenia kopii zarówno samych siebie, jak i każdej innej komórki organizmu. Właściwości i możliwości komórek macierzystych nie ograniczają się jednak wyłącznie do możliwości rozmnażania się – komórki macierzyste potrafią rozpoznawać tkankę, do której zostały podane!

Komórki macierzyste stanowią naturalną rezerwę ciała i nieustannie uzupełniają zasoby specjalistycznych komórek, które zostały przez organizm zużyte lub uszkodzone. To istotna funkcja i tym samym jedna z najważniejszych ról komórek macierzystych, które w sposób naturalny zastępują niektóre wyspecjalizowane komórki organizmu, które nie potrafią samoistnie powielać się przez podział komórkowy.

Naukowcy nieustannie pracują nad nowymi technologiami umożliwiającymi pozyskiwanie i optymalizowanie komórek macierzystych, a następnie wykorzystywanie ich w celach leczenia schorzeń u osób, których organizmy nie są w stanie wyprodukować wystarczających rezerw komórek macierzystych lub po prostu nie potrafią zapewnić odpowiedniego tempa leczenia.

Na czym polega leczenie komórkami macierzystymi?

Liczba komórek macierzystych jest uzależniona przede wszystkim od wieku pacjenta – im człowiek starszy, tym mniejsza ich liczba oraz aktywność. Aby leczenie komórkami macierzystymi było w ogóle możliwe, konieczne jest więc uprzednie pobranie komórek macierzystych z organizmu pacjenta. Najlepszym znanym obecnie źródłem takich komórek jest pępowina, jednak ze względu na wciąż niskie zapasy krwi pępowinowej w bankach krwi, komórki macierzyste pobiera się też bezpośrednio z krwi obwodowej, szpiku kostnego oraz tkanki tłuszczowej samego pacjenta. Warto jednak wspomnieć, że komórki pochodzące z krwi pępowinowej to tak zwane komórki pierwotne, cechujące się aż dziesięciokrotnie większymi zdolnościami regeneracyjnymi niż inne komórki organizmu.

Leczenie polega w głównej mierze na podawaniu komórek macierzystych do uszkodzonej tkanki, gdzie te przeobrażą się w zdrową tkankę odpowiednią dla danego środowiska i przejmą jej funkcje. Leczenie takie wykorzystuje wrodzone zdolności organizmu ludzkiego do regeneracji i jest właściwie pozbawione skutków ubocznych. Jego głównym celem jest zastępowanie komórek martwych przez komórki w pełni funkcjonalne.

Korzyści z leczenia komórkami macierzystymi

Choroby, które dziś poddawane są leczeniu komórkami macierzystymi to przede wszystkim wszelkie schorzenia dotykające tkankę mięśniową, włóknistą oraz kostną. Jako że metoda ta jest w dalszym ciągu rozwijana i nie stanowi jeszcze medycznej podstawy, obecnie leczy się nią przede wszystkim osoby dotknięte porażeniem mózgowym, cierpiące na zanik mięśni, osoby po przebytym udarze,  a także cierpiące na choroby nerek, dystrofie mięśniowe, choroby genetyczne, autyzm, choroby nerek i inne schorzenia stawów.

Niestety, istnieją pewne przeciwwskazania do leczenia komórkami macierzystymi, wśród których wyróżnić można m.in. choroby nowotworowe, cukrzyca, aktywne infekcje, choroby tarczycy, oraz choroby krwi.