Buduj przewagę konkurencyjną dzięki certyfikatowi systemu zarządzania

Zarządzanie

Pozyskanie oficjalnego, uznanego na arenie międzynarodowej certyfikatu systemów zarządzania to obecnie najlepsze świadectwo zaangażowania w zrównoważony rozwój biznesu i chęci uzyskania przewagi konkurencyjnej w sposób oparty o najwyższe wartości biznesowe.

Firmy na całym świecie i w obrębie właściwie każdej branży mierzą się z rosnącymi wymaganiami klientów i rynku w stosunku do skuteczności ich działań, jakości oferowanych usług i produktów oraz stosowanych technologii. Jedynie zrównoważony rozwój i podejście do biznesu oparte na najwyższych, uznanych międzynarodowo praktykach rynkowych pozwala osiągnąć równowagę pomiędzy wszystkimi wymienionymi elementami bez ryzykowania utraty integralności firmy.

Ten są w stanie osiągnąć dziś właśnie dzięki stosowaniu systemów zarządzania opartych na uznanych międzynarodowo normach ISO i innych standardach działania w obrębie konkretnych gałęzi przemysłu. Na czym polega certyfikacja systemów zarządzania i dlaczego jest korzystna dla współczesnych przedsiębiorstw?

Jakie systemy zarządzania można dziś certyfikować?

Normy ISO to niezwykle bogata i rozbudowania rodzina standardów wprowadzonych na rynek przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną w celu ustanowienia wyraźnych standardów działania w różnorodnych gałęziach przemysłu i zróżnicowanych obszarach działalności pojedynczych organizacji. Wśród wprowadzonych przez ISO norm znalazły się standardy dotyczące systemów zarządzania jakością, systemów zarządzania usługami IT, bezpieczeństwem informacji, bezpieczeństwem i higieną pracy, bezpieczeństwem żywności czy efektywnością energetyczną. Dzięki tak ogólnym, a jednocześnie tak doprecyzowanym obszarom objętym standaryzacją przez normy ISO, certyfikacja systemów zarządzania dotyczyć może każdej branży i każdego rozmiaru przedsiębiorstwa.

Warto nadmienić przy tym jednak, że zdecydowanie największe znaczenie certyfikacji systemów zarządzania dostrzega się dziś w strategicznych sektorach rynku związanych bezpośrednio z szeroko pojętym bezpieczeństwem, a więc miedzy innymi w przemyśle spożywczym, motoryzacyjnym czy w służbie zdrowia, gdzie standardy dotyczące jakości, bezpieczeństwa informacji, skutecznego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy czy bezpieczeństwem żywności wpływają bezpośrednio na kształtowanie rynku bezpiecznego dla konsumentów.

Zalety certyfikacji systemów zarządzania

Uzyskanie certyfikatu systemu zarządzania na zgodność z wymaganiami określonej normy obowiązującej dla danej branży lub wskazanego obszaru działalności firm w obrębie dowolnej gałęzi przemysłu świadczy przede wszystkim o wysokim poziomie świadomości przedsiębiorstwa i jego umiejętności dostosowania się do dynamicznie zmieniających się wymagań rynku. Certyfikat stanowi także najlepszy dowód na to, że organizacja jest aktywnie zaangażowana w ciągłe doskonalenie swoich metod zarządzania i dążenie do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju, który w oczach współczesnego rynku postrzegany jest jako najlepsza droga do osiągania sukcesu zawodowego bez poświęcania w procesie legalności i etyki żadnego z procesów.

Certyfikowanie w firmie

Podstawową zaletą certyfikacji systemów zarządzania jest więc możliwość uzyskania tego rodzaju formalnego poświadczenia zaangażowania firmy w zrównoważony rozwój, będącego często podstawą do rozmów biznesowych na arenie międzynarodowej czy pozyskiwania nowych klientów w skrajnie konkurencyjnej branży.

Proces starania się o uzyskanie preferowanego certyfikatu systemu zarządzania wymaga spełnienia określonych warunków i wymagań wybranej normy, jednak samo zastosowanie się do jej zaleceń wprowadza do firmy znacznie więcej niż tylko fizyczny certyfikat świadczący o wysokiej jakości jej działalności.

Certyfikowanie systemów zarządzania powoduje, że sterowanie poszczególnymi obszarami działalności firmy staje się z jej punktu widzenia znacznie lepiej zorganizowane i ustabilizowane, co w rezultacie skutkuje lepszym wewnętrznym przepływem informacji, lepszą organizacją i efektywnością pracy oraz ogólnie większym zaangażowaniem w rozwój firmy ze strony wszystkich jej pracowników. Certyfikowany system zarządzania pozwala na podniesienie prestiżu firmy na rynku, ale także podniesienie go w oczach samych jej pracowników, którzy dostrzegając uznanie swoich działań przez akredytowaną jednostkę certyfikacyjną jeszcze lepiej przykładają się do realizacji powierzonych im zadań według określonych standardów.

Zgodność ze standardami ISO lub innymi międzynarodowymi normami może mieć też charakter prawny – w przypadku niektórych specyficznych branż i standardów, uzyskanie certyfikatu dla systemu zarządzania może być konieczne do uzyskania pozwolenia na działalność na rynku krajowym i europejskim.

Sam certyfikat może mieć więc znaczenie przy podejmowaniu współpracy z nowymi klientami czy w momencie starania się o pomoc organizacji zewnętrznych – poszukiwaniu dotacji na rozwój infrastruktury, uczestniczeniu w przetargach na zamówienia publiczne czy próbie rozpoczęcia działalności na zupełnie nowym i obcym dla firmy rynku zagranicznym1.

Powracając na moment do wewnętrznych korzyści wdrażania i certyfikowania systemów zarządzania opartych o międzynarodowe standardy, wśród głównych zalet należałoby wyróżnić także cały szereg oszczędności związanych z dążeniem do zrównoważonego rozwoju. Skuteczniejsze zarządzanie ryzykiem oraz zwiększenie efektywności pracowników na danych stanowiskach poprzez lepszą organizację ich pracy prowadzi, w połączeniu z udoskonaleniami wprowadzanymi bezpośrednio przez samą normę (np. w przypadku certyfikacji systemów zarządzania energią), do uzyskania znacznie lepszych wyników produkcyjnych przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów ich uzyskania.

Zrównoważony rozwój oznacza w praktyce rosnące zyski i zaufanie klientów bez konieczności podejmowania ryzykownych i nie do końca rozsądnych kroków, które mogą wyjść firmie na dobre lub też całkowicie pogrążyć ją na tle konkurencji. Jeśli firma ma odwagę zdecydować się na certyfikację systemu zarządzania, jej plany i intencje co do rozwoju rynkowego muszą być jak najbardziej czyste i skutecznie rozplanowane2.

Kto zajmuje się certyfikacją systemów zarządzania w Polsce?

Akredytowane jednostki certyfikujące to bez wątpienia najbardziej skuteczne i doświadczone w audytowaniu i certyfikacji systemów zarządzania jednostki, bez których pomocy uzyskanie wartościowego certyfikatu nie jest łatwe, o ile w ogóle możliwe. Choć w ich przypadku kwestią akredytacji zajmują się zwykle instytucje krajowe, podjęcie współpracy z firmą rozpoznawalną na arenie międzynarodowej zdecydowanie podnosi rangę samego certyfikatu i pokazuje, że firma nie obawia się oddania w ręce specjalistów doświadczonych w swojej dziedzinie. Wśród wartych zaufania jednostek działających w Polsce warto wymienić choćby firmy takie jak DNV GL, TUV oraz Dekra, których praca i metody działania są rozpoznawalne także poza granicami kraju. W przypadku wspomnianych firm oferowane przez nie portfolio usług związanych z certyfikacją systemów zarządzania jest naprawdę bogate, co w praktyce przekłada się na szansę uzyskania pomocy ze strony najlepszych specjalistów w nawet najbardziej nietypowych, niszowych obszarach certyfikacji.

Co więcej, stosowane przez nich metody pracy, jak choćby proponowana przez DNV GL Next Generation Risk Based Certification pozwalają dodatkowo ocenić jak system zarządzania radzi sobie z kluczowymi obszarami przedsiębiorstwa, a więc wnieść do ich działalności kolejny poziom informacji i zaangażowania w dążenie do najbardziej zrównoważonego poziomu funkcjonowania.

Zagwarantowanie swoim klientom najwyższej możliwej jakości produktów i usług, ich pełnego bezpieczeństwa i zrównoważonej produkcji jest dziś wyjątkowo ważnym i skutecznym elementem strategii biznesowej wielu przedsiębiorstw. W połączeniu ze znaczącą przewagą konkurencyjną nad przedsiębiorstwami, które nie sięgnęły po certyfikację systemów zarządzania, wartości te są zdecydowanie doskonałym powodem do poddawania certyfikacji kolejnych obszarów działalności przedsiębiorstwa.

Źródła:

1: http://ll-cpartner.com.pl

2: https://www.pcbc.gov.pl

3: https://www.iso.org