Wypadek w pracy – i co dalej?

Podczas wykonywania pracy często mamy do czynienia z różnymi sytuacjami, które w mniejszym lub większym stopniu generują pewnego rodzaju zagrożenia. Jest to szczególnie widoczne w przypadku pracy fizycznej czy też obsługi różnego rodzaju niebezpiecznych urządzeń. Oczywiście zasady BHP, do jakich każdy pracownik musi się stosować, skutecznie zmniejszają ryzyko wypadku przy pracy. Nie należy jednak zapominać o tym, że to ryzyko, mimo tego, że jest coraz mniejsze, to nadal istnieje i nadal zdarzają się różnego rodzaju wypadki na stanowisku pracy. Warto więc wiedzieć, jakie są najczęstsze przyczyny wypadków przy pracy i co należy zrobić, gdy do takiego zdarzenia dojdzie.

Najczęstsze przyczyny wypadków w pracy?

Wypadki w pracy zdarzają się obecnie dużo rzadziej, niż miało to miejsce jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu. Jest to spowodowane głównie tym, że coraz więcej uwagi zwraca się w kierunku bezpieczeństwa i zasad BHP obowiązujących na miejscu pracy. Wprowadzenie różnego rodzaju przepisów, które odnoszą się do tego, w jaki sposób mają się zachowywać pracownicy podczas wykonywania swoich obowiązków na miejscu pracy, znacząco zwiększyło bezpieczeństwo. Niestety mimo tego nadal zdecydowana większość wypadków przy pracy, jest spowodowana niewłaściwym zachowaniem pracowników lub różnego rodzaju błędami.

Często przyczyną takich sytuacji jest po prostu rutyna lub lekceważenie zasad BHP obowiązujących na danym stanowisku pracy. Ponadto przyczyną wypadków jest również:

  • zła organizacja pracy,
  • wykorzystywanie urządzeń lub różnego rodzaju akcesoriów, które nie są w pełni sprawne,
  • stosowanie materiałów do produkcji lub budowy, które nie charakteryzują się wysoką jakością.

Wszystko to może się przyczynić bezpośrednio zwiększenia ryzyka wypadku podczas pracy, dlatego warto mieć to na uwadze i próbować minimalizować ryzyko tego typu zdarzeń.

Kto powinien dopełnić wszelkich formalności po wypadku w pracy?

W przypadku gdy dojdzie do wypadku przy pracy, odpowiedzialność za różnego rodzaju formalności z tym związane ciąży zarówno na samym pracowniku jak i jego pracodawcy. Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli jego stan na to pozwala, powinien jak najszybciej poinformować swojego przełożonego o zaistniałej sytuacji. Zgłoszenia takiego powinien dokonać również każdy pracownik, który zauważy, że inna osoba w zakładzie pracy uległa wypadkowi. Zgłoszenie to powinno być wykonane w formie ustnej, a następnie w formie pisemnej.

Bardzo ważne na tym etapie jest to, aby jak najszybciej udzielić pomocy poszkodowanemu i podjąć czynności eliminujące lub minimalizujące zagrożenie. Niezbędne jest także zawiadomienie przez pracodawcę okręgowego inspektora pracy oraz innych organów administracji państwowej, właściwych ze względu na rodzaj wypadku.

Po zgłoszeniu wypadku pracodawca powołuje zespół powypadkowy, którego zadaniem jest zbadanie okoliczności, przyczyn oraz związku wypadku z pracą. Poszkodowany pracownik musi z kolei sporządzić kartę wypadku i dołączyć do niej swoje wyjaśnienia i informacje uzyskane od świadków zdarzenia, a także wszelkie inne niezbędne dokumenty.

O czym należy pamiętać, gdy dojdzie do wypadku w pracy?

Gdy dojdzie do wypadku w miejscu pracy, w pierwszej kolejności trzeba zadbać o bezpieczeństwo, czyli należy udzielić niezbędnej pomocy poszkodowanemu i zabezpieczyć miejsce zdarzenia tak, aby nie stwarzało ono zagrożenia dla innych. Ponadto trzeba zgłosić taki wypadek do odpowiednich organów i pamiętać o terminach, ponieważ ich przekroczenie może wiązać się poważnymi konsekwencjami lub brakiem możliwości uzyskania odszkodowania za urazy doznane podczas tego wypadku.

Bardzo ważne jest także odpowiednie przywrócenie stanowiska pracy, na jakim doszło do wypadku, do ponownego użytkowania. W tym celu najlepiej skorzystać z usług firm sprzątających, które zajmują się tego typu usługami.

Profesjonalne sprzątanie po wypadku

Dokładne sprzątanie po wypadku w pracy i przywrócenie miejsca do ponownego użytkowania jest możliwe wyłącznie z pomocą fachowców, realizujących usługi sprzątania po wypadku w zakładzie pracy. Często takie miejsca są skażone krwią czy też innymi substancjami pochodzenia biologicznego, przez co profesjonalna dezynfekcja jest tutaj niezbędna. Zaniedbanie tego może doprowadzić do bardzo poważnych konsekwencji i stwarzać zagrożenie dla innych osób przebywających w tym miejscu.