Geodeta – jak nim zostać?

Geodeci są specjalistami w dokonywaniu pomiarów, badaniem gruntu oraz zjawisk, które na niego wpływają. Osoby pracujące w tym zawodzie wykonują również mapy na podstawie przeprowadzonych badań i pomiarów. W urzędzie, geodeta może wydać nam pozwolenie dotyczące gruntów. Dodatkowo, od geodety możemy również uzyskać zaświadczenia o klasie gruntów czy ich przeznaczeniu. Geodeci mogą pracować w urzędach lub wykonywać same praktyczne zadania. W Polsce pracuje ogromna liczba geodetów, których z roku na rok przybywa. Zawód ten wiąże się z atrakcyjnymi zarobkami i różnorodnymi zleceniami. Jednak by móc zostać geodetą, należy przejść przez studia, egzaminy, praktyki zawodowe oraz uzyskiwanie uprawnień.

Co trzeba zrobić, by móc wykonywać zakup geodety?

  • Ukończenie studiów uniwersyteckich – należy skończyć studia o kierunku geodezja i kartografia. Obecnie, coraz więcej osób decyduje się na ten kierunek, wobec czego na jedno miejsce przypada aż 6 osób. W Polsce, można ukończyć geodezję i kartografię na kilku politechnikach oraz na jednym uniwersytecie. Studia są dwustopniowe i trwają 5 lat. Po 3,5 roku, otrzymuje się tytuł zawodowy inżyniera geodety. Po pięciu latach studiów, otrzymujemy tytuł inżyniera magistra. Podczas studiów, słuchacze uczą się wykonywać pomiary, które dotyczą budowy. Pomiary pozwalają zrealizować obiekty inżynierskie oraz przemysłowe. Poza tym, studenci uzyskują wiedzę na temat szacowania wartości nieruchomości. Dokonują oni także pomiarów geodezyjnych i uczą się odczytywać informacje ze zdjęć satelitarnych i lotniczych. Wszelkie informacje, jakie uzyskują studenci dzięki pomiarom, zdjęciom i danym, są przez nich analizowane w specjalnych programach. Ilość studentów na tym kierunku pokazuje, jak bardzo ciekawa może być praca geodety.
  • Dopuszczenie do egzaminu – aby móc zdawać egzamin zawodowy, student musi przedstawić oświadczenie o niekaralności. Oprócz tego, konieczne jest posiadanie opisu praktyki zawodowej oraz prac, jakie zostały wykonane podczas praktyk.
  • Zdobycie uprawnień – uprawnienia są przyznawane po pozytywnym zdaniu egzaminów. Obecnie, uprawnienia uzyskuje się przed Komisją Kwalifikacyjną do spraw Uprawnień Zawodowych w Dziedzinie Geodezji i Kartografii. Egzaminy zdaje się w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii. Studenci mają dwuczęściowy egzamin pisemny – zawierają się w nich pytania ogólne i szczegółowe. Następnie, przeprowadzany jest egzamin ustny.
  • Założenie firmy – geodeta może zacząć pracować po skończeniu studiów i uzyskaniu uprawnień. Nie może on rozpocząć pracy samodzielnej.

Gdzie pracuje geodeta?

Geodeci mogą znaleźć zatrudnienie w niejednym urzędzie państwowym. Bardzo często, geodeci pracują w firmach budowlanych i takich, które zajmują się gruntem. Od wielu lat, mogą oni podjąć się pracy w wydawnictwach kartograficznych, w celu sporządzania map. Firmy poszukiwawcze również zatrudniają geodetów do tego celu. Oprócz tego, każdy geodeta posiadający odpowiednie uprawnienia, może otworzyć własny biznes.

Jest to bardziej opłacalne, nie tylko ze względu na około trzykrotnie większe zarobki. Posiadając własną firmę, geodeta sam wybiera jej specjalność i zakres działania. Warto dodać, że praca w tym zawodzie ma wiele plusów. Przede wszystkim, dość szybko można otworzyć własną firmę. Geodeci podejmują się wielu zleceń na terenie całego kraju. Jest to więc praca ciekawa – niekiedy można zwiedzić wiele miejsc. Poza tym, geodeci pracują w ruchu praktycznie przez cały czas. Ich zawód nie wiąże się więc z pracą w biurze.