Czwarta rewolucja przemysłowa – jakie przyniosła zmiany?

Czwarta rewolucja przemysłowa nadal trwa, mimo że wprowadziła już ogromne zmiany, to nadal się nie zatrzymuje. W XXI wieku nastąpiła globalna rewolucja cyfrowa, która objęła praktycznie wszystkie sektory gospodarki. Przemysł 4.0 jest koncepcją zakładającą stworzenie inteligentnej fabryki, której funkcjonowanie oparte jest na nowoczesnych rozwiązaniach – technologii cyfrowej i zasobach danych. Nowoczesne zmiany w sektorze przemysłowym są widoczne już na pierwszy rzut oka. Dzięki transformacji cyfrowej produkcja nabrała bowiem niespotykanego nigdy dotąd tempa i co ciekawe, nie zanosi się na to, aby sektor ten miał zwolnić. W niezwykle dynamiczny sposób przeobrażają się metody produkcji, które pozwalają zakładom na zwiększenie nakładów, polepszenie jakości wytwarzanego asortymentu, jak i na znaczne zminimalizowanie wszelkich kosztów. Światowa cyfryzacja wpłynęła również na samych ludzi – ich świadomość, oczekiwania i potrzeby. Jednym z głównych założeń przemysłu 4.0 jest sprostać wymaganiom dzisiejszych konsumentów. Dzięki użyciu technologii cyfrowej jest to jak najbardziej możliwe. Aktualnie zakłady przemysłowe wytwarzają nowatorskie produkty, które doskonale dopasowane są do potrzeb i oczekiwań klientów. 

Automatyzacja przemysłu 4.0 – czy człowiek jest potrzebny?

W dzisiejszych zakładach przemysłowych niezwykle istotną rolę odgrywają przede wszystkim automatyczne maszyny i roboty. Przemysł 4.0 zmierza do pełnej automatyzacji, w której niezwykle nowoczesne systemy będą samowystarczalne i na dodatek uczące się samodzielnie. Na tę chwilę nie jest to jednak do końca możliwe. Przemysł 4.0 opiera się na dorobku trzeciej rewolucji przemysłowej, udoskonalając i ciągle ulepszając wypracowane wcześniej rozwiązania. Komponenty wykorzystywane przez przemysł 4.0 są naprawdę niezwykle nowoczesne. Inteligentne urządzenia wykorzystywane w zakładach są bowiem zdolne do podejmowania decyzji, komunikacji między sobą czy tworzenia sieci społecznościowych. Komponenty przemysłu 4.0 nie mogą jednak pracować w pełni niezależnie, a ich działaniem nadal steruje człowiek. Ludzie w zakładach przemysłowych nadal są potrzebni i naprawdę wiele znaczą. Na tę chwilę głównym celem przemysłu 4.0 jest jak największe i optymalne wykorzystanie inteligentnych maszyn. Cel ten nie wyklucza jednak człowieka, który dla przemysłu 4.0 nadal jest ważny. Użycie nowoczesnych technologii w zakładach przemysłowych prowadzi bowiem do stopniowego minimalizowania wkładu rąk ludzkich. Mimo to nawet najbardziej zaawansowane rozwiązania nie są w stanie funkcjonować bez człowieka. Inteligentne technologie wykonują przede wszystkim taką pracę, która człowiekowi zajęłaby dużo czasu i tym samym była nieefektywna oraz kosztowna. 

Znaczenie ergonomii na stanowisku montażowym

W przemyśle 4.0 czynności manualne nadal są wykonywane, ponieważ nie jest możliwe ich całkowite wyeliminowanie. Stanowiska montażowe są ogniwem produkcji przemysłowej, dlatego bardzo istotne jest, aby były one odpowiednio przygotowane. Praca monterów jest bez wątpienia bardzo ciężka. Osoby pracujące na stanowiskach montażowych wykonują jednostajną i monotonną pracę przez wiele godzin, która potrafi dać się we znaki. Bardzo ważne, aby zakłady przemysłowe zapewniały monterom dogodne i komfortowe warunki pracy. W przypadku stanowisk montażowych istotna jest ich budowa zgodnie z zasadami ergonomii. Niektóre zakłady przemysłowe traktują ergonomię z przymrużeniem oka. Warto jednak zaznaczyć, że budowa stanowisk montażowych według zasad ergonomii to klucz do zwiększenia wydajności danego przedsiębiorstwa. Pracownicy, którzy mają zapewnione godziwe warunki pracy są o wiele bardziej zmotywowani i produktywni. Monterzy pracujący na ergonomicznych stanowiskach montażowych mogą wykonywać swoje obowiązki precyzyjnie i szybko. 

stanowiska montażowe

Budowa ergonomicznych stanowisk montażowych – co jest ważne?

 Monterzy bardzo często zmagają się ze schorzeniami aparatu ruchu, które mogą wynikać bezpośrednio z nieodpowiednio przygotowanych miejsc pracy. Budowa ergonomicznych stanowisk montażowych może skutecznie zniwelować ten problem. Stół montażowy powinien mieć regulację wysokości. Takie rozwiązanie pozwala pracownikom na zmianę pozycji w czasie kilkugodzinnej pracy, która wbrew pozorom nie jest lekka. Fotel monterów również musi być wyposażony w regulację, która zapobiega przeciążeniom mięśni. Podczas budowy stanowisk montażowym należy pamiętać o stworzeniu obszaru chwytania. Każdy z pracowników powinien mieć swobodny dostęp do narzędzi, które w przypadku tego typu pracy są niezbędne. Na stanowiskach montażowych bardzo istotne jest również oświetlenie, które wpływa na wydajność pracy monterów, jak i ich samopoczucie.