Ceny badań geologicznych na polskim rynku

Wykonanie badań geotechnicznych jest niezbędne w przypadku budowania zarówno domów jednorodzinnych jak i wszelkich innych nieruchomości, fabryk, magazynów. Badania te są niezwykle ważne w sytuacji gdy gleba na danym terenie cechuje się wysoką wilgotnością lub planowane ułożenie budynku znajduje się na stromym uniesieniu lub skarpie. Przed rozpoczęciem współpracy z firmami geologicznymi warto w pierwszej kolejności zapoznać się na czym polegają podstawowe badania geotechniczne i jakie są ich przeciętne ceny.

Na czym polegają badania geotechniczne?

W większości przypadków badania geotechniczne, na podstawie których możliwe jest sporządzenie opinii geotechnicznej polegają na wykonaniu konkretnej ilości odwiertów o głębokości ok. 4 metrów. W zależności od danego projekt budynku koordynator prac może zwiększyć bądź zmniejszyć planowaną liczbę wwiertów. Podczas wykonywania otworów jednocześnie analizowany jest rodzaj i struktura gleby oraz pobierane są jej próbki. Badania obejmują również wodę gruntową. Próbki są przekazywane do laboratoriów i dokładnie analizowane.

Czas oczekiwania na otrzymanie gotowej opinii geotechnicznej wynosi około dwóch tygodni. Opinia składa się z dwóch części – opisowej i graficznej. W części opisowej znajdują się podstawowe informacje raz wnioski wyciągnięte z prowadzonych badań. W części graficznej znajdziemy mapy z dokładna lokalizacja działki i z zaznaczonymi otworami badawczymi. Przedstawiony jest również przekrój przez otwór pokazujący warstwy gleby i wodę gruntową.

Jakie są ceny poszczególnych usług?

Ceny poszczególnych usług magą się znacząco różnić w zależności od rejonu w którym przeprowadzane są prace, renomy firmy oraz wielu innych czynników.

Za podstawowe badania podłoża gruntowego pod budowę domków jednorodzinnych zapłacimy ok. 600-700 złotych netto. W przypadku chęci zbudowania przydomowej oczyszczalni ścieków również konieczne jest przeprowadzenia badań. W tej sytuacji musimy liczyć się z kosztem od 400-600 złotych netto.

Niekiedy firmy wyceniają także wykonanie pojedynczych wwiertów. Im głębszy otwór będzie wykonywany tym wyższa będzie cena przeprowadzanych prac. W przypadku wiercenia mechanicznego do głębokości od 1 do 5 metrów bieżących cena wyniesie ok. 40 zł netto. Za wykonanie otworu tą samą metodą, ale na głębokość 6-14 metrów bieżących zapłacimy 60 zł netto, od 14 do 20 metrów bieżących 80 zł netto, natomiast za głęboki wwiert wynoszący od 21 do 30 metrów bieżących zapłacimy ok. 100 zł netto.

Niekiedy konieczne jest przeprowadzenia pomiarów odnośnie stopnia zagęszczenia gruntów. Badania te wykonywane są zazwyczaj z wykorzystaniem metody nazywanej sondowaniem dynamicznym. W zależności od wykorzystanego sprzętu za tę usługę zapłacimy od 40-60 złotych netto.

W niektórych sytuacjach istnieje także konieczność wykonania sondowania statycznego dzięki któremu możliwe jest precyzyjne określenie profilu wgłębnego oraz stanu podłożu gruntów. W tej sytuacji specjaliści również mogą wykorzystać różne techniki i narzędzia w związku z czym za tego typu usługi zapłacimy od 90-120 złotych netto.

W przypadku gdy niezbędne okazuje się zbadanie i ocena nośności oraz zagęszczenia podłoża gruntowego prowadzone są badania z wykorzystaniem tzw. płyty dynamicznej. Badania te służą do określenia dynamicznego modułu odkształcania, a ich cena zazwyczaj wynosi ok. 50 złotych netto.

Warto również wiedzieć, że badania geotechniczne czasami muszą zostać dokonywane w trudniejszych miejscach. I tak wykonanie przewiertu przez asfalt wiąże się z kosztem 200 złotych netto, natomiast odkrywka warstw konstrukcyjnych jezdni będzie kosztowała ok 100 złotych netto.