Wywóz szamba szybko i skutecznie

W mniejszych miejscowościach wciąż można napotkać się z odprowadzaniem ścieków z domowych urządzeń kanalizacyjnych do szamba. Obecnie odchodzi się od tej metody z uwagi na możliwość znacznego zanieczyszczenia środowiska. Co więcej, użycie szamba zostało ograniczone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2002 roku, które określa, iż takie zbiorniki bezodpływowe mogą być stosowane wyłącznie na działkach budowlanych niemających możliwości przyłączenia do ogólnej sieci kanalizacyjnej. Istnieją również szamba, które są bezpośrednio połączone do sieci kanalizacji miejskiej. Stanowią wtedy pewien rodzaj zbiornika retencyjnego, który uniemożliwia zatkanie się systemu uzbrojenia podziemnego. Częściej jednak mamy do czynienia z przydomowymi zbiornikami bez odpływu. W takich przypadkach musimy pamiętać o regularnym wywozie zawartości zbiornika.

Wywóz szamba – dlaczego to takie ważne?

Nieczystości wywożone są przez tabor asenizacyjny do odpowiednich punktów zlewnych. Tabor taki nazywany jest również ruchomą sieci kanalizacyjną. Służy nie tylko do wywozu ścieków bezpośrednio z szamb, ale też innych płynów, które wymagają podciśnieniowego załadunku. Jest to możliwe dzięki specjalnej budowie pojazdu asenizacyjnego. Wszystkie elementy oparte są na podstawie podwozia samochodu ciężarowego lub naczepy. W skład nadwozia wchodzi cysterna, kompresor oraz rurę. Zbiornik zaopatrzony jest w dwa otwory. Na dole znajduje się zabezpieczony zasuwą zawór czerpalno-spustowy, natomiast na górze możemy znaleźć zwykle szczelnie zamknięty zawór awaryjny. Kompresor jest napędzany silnikiem pojazdu i pozwala na zasysanie nieczystości przez elastyczny przewód ssawno – przepustowy zakończony szybkozłączem. Rozładunek zbiornika jest przeprowadzany przy cysternie przechylonej podnośnikami hydraulicznymi. Ścieki są wylewane przy pomocy nadciśnienia wytworzonego pompą lub w przypadku płynnych nieczystości za sprawą grawitacji.

Wywóz szamba znajduje się w ofercie wielu firm. My polecamy BK Transport <<<

Firmy asenizacyjne można wynająć prywatnie. Warto jednak zapoznać się z listą przedsiębiorstw zarekomendowanych przez gminę. Są to jednostki, które z pewnością odprowadzą nasze ścieki do odpowiedniej zlewni nieczystości. Zdarza się, że niektóre, mniej oficjalne, firmy opróżniają cysterny w polach lub lasach. Należy zatem przed wyborem usługodawcy zapoznać się z jego działalnością. Zaufane przedsiębiorstwa powinny posiadać pisemne zezwolenie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na obsługę określonego obszaru. Co więcej, firma zobowiązana jest do wydania odpowiednio paragonu lub faktury. Natomiast my jesteśmy zobligowani do przechowywania potwierdzenia płatności przez rok. W każdym momencie możemy być wezwani przez odpowiednie służby do ukazania rachunków w celu sprawdzenia, czy nie zanieczyszczamy środowiska nielegalnie usuwając odpady.  Cena jednorazowego wywozu waha się w granicach 100 do 200 złotych. Uzależnione jest to  od województwa oraz odległości od najbliższej oczyszczalni. Co więcej, należy wziąć pod uwagę wielkość zbiornika i ilość domowników. Zdarza się, że w przypadku osób mieszkających samotnie wystarczy jedno opróżnienie szamba na parę miesięcy. Biorąc pod uwagę wieloosobową rodzinę koszty rosną. Wywóz musi odbyć się kilka razy w miesiącu, z racji na ograniczoną pojemność zbiornika oraz szambiarki. Nie zawsze więc opłaca się korzystać z tego rodzaju odprowadzania odpadów, a czasem warto zainwestować w dłuższe i jednorazowo bardziej kosztowne przyłącze do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Mając koło domu bezodpływowy zbiornik na odpady zadbajmy o czystość swojego otoczenia korzystając ze sprawdzonych usług asenizacyjnych. Wywożenie odpadów w przypadkowe miejsca silnie zanieczyszcza środowisko i może mieć wpływ na nasze zdrowie. Muszą być one utylizowane w odpowiednich zlewniach. Zwrócimy także uwagę na wybór odpowiedniego zbiornika, ponieważ obecnie istnieje możliwość zakupu szamba ekologicznego działającego na zasadzie biologicznych oczyszczalni ścieków. Posiadanie szamba to też obowiązek, o którym musimy pamiętać.