Tłumacz przysięgły języka hiszpańskiego – jak nim zostać?

tłumacz przysięgły języka hiszpańskiego

Język hiszpański jest jednym z najpopularniejszych języków świata, zarówno pośród osób które władają nim jako językiem ojczystym, jak i tych którzy uczą się go jako obcego. W samych Stanach Zjednoczonych znaczna część uczniów szkół podejmuje język hiszpański jako dodatkowy, a w samej Polsce przebywa wiele osób które przyjeżdżają tu z Hiszpanii lub planują tam wyjechać i się osiąść. Dość powiedzieć, tłumacze są w naszym kraju niezwykle potrzebni i w dalszym ciągu stanowią dość niszową grupę. Co zrobić, by zostać tłumaczem przysięgłym języka hiszpańskiego?

Perfekcyjna znajomość języka

Podstawowym założeniem wszystkich egzaminów i kursów na tłumaczy przysięgłych jest biegła znajomość języka hiszpańskiego, pozwalająca na swobodne tłumaczenie bardzo zaawansowanych, specjalistycznych tekstów z dziedzin prawa, finansów czy gospodarki. Nie należy zapominać, że to właśnie tłumacz przysięgły jest osobą potwierdzającą swoim nazwiskiem pełną zgodność prawną dokumentu tłumaczonego z oryginałem, a wśród jego prac mogą znajdować się wszelkiego rodzaju dokumenty wzywające do stawienia się do sądu, oficjalne dokumenty potwierdzające tożsamość, czy też świadczące o stopniu zdobytej edukacji.

tłumacz języka hiszpańskiego

Szczegółowe wymagania dotyczące kandydatów na tłumaczy przysięgłych języka hiszpańskiego określone są w Ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego, w której to zawarte zostały między innymi kwestie takie jak konieczność posiadania obywatelstwa polskiego lub któregokolwiek z krajów Unii Europejskiej lub EFTA, a także posiadanie tytułu magistra bądź równorzędnego. Co więcej, ustawa wyraźnie skreśla z listy kandydatów na tłumaczy osoby, które popełniły przestępstwo umyślne, skarbowe, lub nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego. Mówiąc inaczej – tłumacz przysięgły nie może być osobą karaną.

Egzamin na tłumacza przysięgłego

Aby tłumacz mógł zostać formalnie sprawdzony ze swojej wiedzy i umiejętności konieczne jest przejście przez niezwykle trudny egzamin na tłumacza przysięgłego. Pierwszym etapem dwuczęściowego egzaminu jest część pisemna, w skład której wchodzi translacja dwóch tekstów z języka polskiego na hiszpański i dwóch z hiszpańskiego na polski. Teksty te są zazwyczaj treściami urzędowymi, sądowymi lub prawniczymi, potwierdzającymi umiejętność radzenia sobie z tak wykwalifikowanym, specjalistycznym słownictwem.

Osoby, które uzyskają w tej części co najmniej 150 punktów mogą przejść do części ustnej, w której wpierw odbywa się tłumaczenie dwóch polskich dokumentów odczytywanych ustnie przez egzaminatora, a następnie dwóch tekstów hiszpańskich, które kandydat dostaje w wersji pisemnej i musi przetłumaczyć ustnie na język polski. Wyłącznie poprzez pozytywne ukończenie obydwu etapów egzaminu tłumacz może uzyskać tytuł przysięgłego.

tłumacz hiszpańskiego

Oficjalne ślubowanie

Egzamin to potwierdzenie wiedzy i umiejętności tłumacza, jednak ten nie może pracować w zawodzie tuż po jego ukończeniu – wpierw konieczne jest złożenie ślubowania wobec Ministra Sprawiedliwości. Dopiero po ślubowaniu kandydat jest wpisywany na listę tłumaczy przysięgłych języka hiszpańskiego i nabywa prawo do wykonywania swojego zawodu. Na chwilę obecną na liście tej znajduje się zaledwie 323 tłumaczy przysięgłych języka hiszpańskiego – liczba niezwykle mała w porównaniu do ilości tłumaczy innych języków. Niestety, opanowanie języka hiszpańskiego na tak wysokim poziomie jest niezwykle trudne, wymaga co najmniej kilku lat przygotowań do egzaminu i ciągłego doskonalenia fachu po jego zdaniu.

Tak mała ilość tłumaczy przysięgłych języka hiszpańskiego sprawia, że kandydaci chcący starać się o ten tytuł nie będą mieli problemu ze znalezieniem zleceń. Z drugiej strony obecność oficjalnej listy sprawia, że sami klienci poszukujący tłumacza przysięgłego języka hiszpańskiego mogą znaleźć tego, który faktycznie może wykonywać zawód.