Mozaiki sakralne przedstawiające Matkę Boską

W czasach mediów, gdzie mamy ciągle kontakt z działalnością artystyczną, ciężko jest cenićgalerie, opery czy inne. Jest jednak wielu ludzi, którzy umieją mimo obecnego ciągu za karierą, znaleźć czas na podziwianie pierwotnego piękna. Naprzeciw potencjalnym zainteresowanym wychodzi gro artystów, którzy organizują liczne wystawy, aby przedstawić swoje prace. Do najpowszechniejszych wytworów zaliczamy, tj.:

  • witraże, stained-glass-1380644-m
  • mozaiki,
  • pejzaże,
  • portrety,
  • inne.

Oferta utalentowanego plastyka Andrzeja Pietraszka to mozaiki najwyższej jakości.

Warto wyodrębnić mozaiki, które głównie spotykane są w kościołach. Takie wymyślne wykończenia budowli mogą mieć różnoraką barwę i parametry. Ich pochodzenie datuje się na wczesne średniowiecze.
Cena takowego dzieła to w przybliżeniu 2000-12000 tysięcy w zależności od rozmiaru mozaiki.