Ekspertyza budowlana budynku – na czym polega?

rzeczoznawca budowlany

Ekspertyza budowlana budynku to dziś jeden z ważniejszych dokumentów technicznych sporządzanych przez inżynierów budownictwa w razie konieczności sprawdzenia i oceny jego stanu technicznego. Ekspertyzy budowlane mogą dotyczyć zarówno lokali mieszkalnych, a więc domów jednorodzinnych, bloków czy pojedynczych mieszkań, jak i obiektów użytkowych, biurowców, magazynów czy budynków przemysłowych. Bez odpowiednio sporządzonej ekspertyzy i oczywiście jej wyników spełniających określone oczekiwania trudno myśleć o przystąpieniu do jakichkolwiek prac remontowych czy budowlanych w obiekcie. Na czym jednak polega sama ekspertyza budowlana, co jest podczas niej sprawdzane i komu należy ją zlecić?

Czym jest i na czym polega ekspertyza budowlana?

Każda ekspertyza budowlana czy certyfikacja ISO powinna rozpocząć się od oględzin obiektu, którego będzie dotyczyła. Podczas oględzin dokonywane są często wszelkie dodatkowe pomiary niezbędne do opracowania pełnego obrazu technicznego budynku, które w połączeniu z dostępną dokumentacją projektowa dadzą inżynierowi pełniejszy obraz obiektu i pozwolą na sporządzenie eksperckiej opinii. Ekspertyzy budowlane są często dość ogólną opinią na temat stanu budynku, konieczną przed przystąpieniem do prac remontowych lub adaptacyjnych budynku, choć w razie potrzeby mogą zostać poszerzone także o ekspertyzę techniczną, która dodatkowo oceni wytrzymałość poszczególnych elementów konstrukcyjnych, dachu czy nawet elewacji.

usługi projektowe

Wśród najważniejszych składowych ekspertyzy budowlanej należy bezwzględnie wymienić szczegółowy opis budynku, opis badanych elementów i rozwiązań konstrukcyjnych, opis ewentualnych badań i odkrywek przeprowadzonych w obiekcie czy wreszcie sam cel, dla którego ekspertyza jest wykonywana. Jeśli wymagana jest wspomniana wcześniej ekspertyza techniczna, w załączeniu do ogólnej opinii budowlanej załączone zostają rysunki techniczne i wszelkie wyliczenia dotyczące dopuszczalnych obciążeń poszczególnych elementów konstrukcyjnych. W całości, ekspertyza budowlana ma być dokładną opinią popartą wnioskami z oględzin i badań, zawierającą ocenę stanu budynku i decyzję o jego przydatności do dalszego użytkowania, a w przypadku planów remontu – do przebudowy. Z tego też powodu w ekspertyzie znajdą się też informacje o ewentualnych uszkodzeniach i ubytkach wykrytych podczas ekspertyzy oraz zalecenia dotyczące tego jak powinny zostać one usunięte.

Kiedy ekspertyza budowlana jest konieczna?

Potrzeba wykonania ekspertyzy budowlanej zwykle wiąże się z nadchodzącymi pracami remontowymi lub adaptacyjnymi budynku, w wyniku których zmieni się jego stan techniczny lub też przeznaczenie i sposób użytkowania obiektu. Ekspertyzy wykorzystuje się wówczas jako podstawę do określenia zakresu prac czy dokonania wstępnego kosztorysu remontu. Wykonanie ekspertyzy budowlanej przed przystąpieniem do konkretnego etapu inwestycji bądź przebudowy jest często wymagane przez prawo budowlane. Wspomniane właśnie plany modernizacji budynku i sposobu jego użytkowania są właśnie jednym z przypadków, w których bez ekspertyzy budowlanej nie można ruszyć z żadnymi pracami remontowymi.

Ponadto, ekspertyza budowlana może być wykorzystywana w momencie, gdy zauważone zostaną jakiekolwiek usterki budynku, spowodowane nie koniecznie jego złym stanem, ale często wypadkami nie związanymi bezpośrednio z nietrwałością konstrukcji. Ekspertyza będzie tu służyła wykluczeniu istnienia uszkodzeń konstrukcji budynku lub częściej określenia, czy jest on w wypadku ich wystąpienia w dalszym ciągu bezpieczny do użytkowania.

Ekspertyzy budowlane zleca się dziś również podczas przekazywania nieruchomości w ręce nowego właściciela. W wielu przypadkach pozwala ona na określenie, czy oferta osoby sprzedającej budynek jest adekwatna do stanu technicznego budynku i czy ewentualne usterki nie zostały powierzchownie ukryte przed potencjalnym kupującym. Wykonanie ekspertyzy przed zakupem budynku może mieć miejsce zarówno w przypadku budynków użytkowych, jak i domów czy mieszkań – nie ma przeszkód ku temu, by zleciła ją osoba prywatna interesująca się zakupem domu jak i inwestor chcący nabyć budynek użytkowy.

rzeczoznawca

Komu zlecić wykonanie ekspertyzy budowlanej?

Potrzeba wykonania ekspertyzy budowlanej zawsze wiąże się z pytaniem o to, kto właściwie powinien ją wykonać. Warto pamiętać, że do przeprowadzenia profesjonalnej ekspertyzy budowlanej nie wystarczy znalezienie inżyniera lub technika specjalizującego się w opiniach technicznych – rolę eksperta musi przyjąć tu wykwalifikowany rzeczoznawca budowlany, który będzie mógł zagwarantować opinię wydaną zgodnie z prawem i określonymi standardami.