Demineralizacja wody dla przemysłu – na czym polega?

demineralizacja wody dla przemysłu

Całkowicie oczyszczona, demineralizowana woda to podstawa działalności każdego przemysłu – od farmacji, przez branżę kosmetyczną i spożywczą, aż po produkcję maszyn, czy przemysł ciepłowniczy, woda obecna jest właściwie wszędzie. Aby nie powodowała niespodziewanych usterek, a w przypadku żywności, nie szkodziła bezpośrednio człowiekowi, konieczne jest pozbycie się z niej wszystkich rozpuszczonych kationów i anionów w celu obniżenia jej przewodności elektrycznej. Dzięki demineralizacji, woda może być bezpiecznie stosowana w przemyśle energetycznym i elektronicznym. Na czym polega proces demineralizacji wody i jak jest przeprowadzany dla celów przemysłowych?

Na czym polega demineralizacja wody?

Przedstawiając proces demineralizacji wody w najprostszy możliwy sposób, proces ten polega na odseparowaniu od cząsteczek wody wszelkich minerałów, w tym przede wszystkim soli. Im bardziej demineralizowana woda, tym mniejsze jej przewodnictwo elektryczne, dlatego też odsolenie czy poziom demineralizacji mierzony jest za pomocą przewodności elektrolitycznej wody. Wymagania, jakie stawiane są wodzie stosowanej w warunkach przemysłowych są pod kątem jej twardości i zasolenia niezwykle surowe – im mniej związków zawiera woda, tym lepiej dla wszystkich urządzeń, z którymi ma styczność. Konkretne maszyny, procesy, czy technologie produkcyjne mogą wymagać zastosowania wody o określonych parametrach, dlatego też bardzo istotnym elementem całego przemysłu są wszelkie procesy demineralizacji i uzdatniania wody – opowiada o demineralizacji wody specjalista z Jatech Water.

demineralizacja wody

Woda poddana procesowi demineralizacji w rezultacie zostaje pozbawiona wszelkich rozpuszczonych związków soli, a jej cząsteczkami składowymi są tylko jony wodorotlenowe oraz wodorowe. Dzięki temu uniknąć można przede wszystkim niekorzystnego osadzania się kamienia na elementach maszyn produkcyjnych oraz zapobiec korozji przyspieszanej przez obecność związków soli w wodzie.

Jak przebiega proces demineralizacji dla systemów przemysłowych?

Demineralizacja wody dla przemysłu może być przeprowadzona co najmniej na kilka sposobów, które dobiera się odpowiednio do wyników otrzymanych w trakcie analizy zawartości soli w wodzie. Dobranie optymalnej metody jest przy tym kluczowe do osiągnięcia najlepszych rezultatów – niektóre metody są znacznie bardziej kosztowne, niż inne i nie warto stosować ich tam, gdzie nie mogą wykazać się pełną skutecznością. Na to, która technika demineralizacji wody zostanie ostatecznie wybrana wpływają więc kwestie takie jak ilość i jakość czystej wody po procesie jej oczyszczenia.

Wśród najpopularniejszych procesów demineralizacji wyróżnić można między innymi elektrodejonizację, czyli proces wykorzystujący jednocześnie membrany (filtry mechaniczne), jak i wymianę jonową, gwarantujący uzyskanie wysokiej jakości czystej wody. Systemy EDI uznawane są za jedne z najbardziej przyjaznych środowisku, a jednocześnie charakteryzują się bardzo dużą wydajnością, dlatego są jednym z najczęściej stosowanych procesów demineralizacji wody dla przemysłu.

Odwrócona osmoza to kolejny popularny proces oczyszczania wody dla potrzeb przemysłowych, oparty na wykorzystaniu membran oddzielających zanieczyszczenia rozpuszczalne i koloidalne występujące w wodzie. Stosowane membrany pozwalają na transport wody, lecz są nieprzepuszczalne dla substancji w niej rozpuszczonych – soli. Odwrócona osmoza jest jednym z najczęściej wykorzystywanych procesów nie wymagających stosowania dodatkowych chemicznych środków do oczyszczania wody.

Wymiana jonowa to proces, w którym jony wapnia i magnezu, a więc niekorzystnych z punktu widzenia przemysłu elementów są zastępowane jonami sodu – filtracja z użyciem wymiany jonowej wykorzystuje ujemnie naładowane złoża filtracyjne takie jak węglan sodu lub wodorotlenek sodu.

Na koniec warto dodać jeszcze, że bardzo często procesom demineralizacji towarzyszą też procesy chemicznego oczyszczania wody pod kątem występujących w niej bakterii i mikroorganizmów – woda dopuszczana do użytku w przemyśle spożywczym czy farmaceutycznym musi być od nich bezwzględnie wolna.

demineralizacja wody przemysłowej

W jakim przemyśle demineralizacja wody ma największe znaczenie?

Demineralizacja wody to proces, bez którego trudno wyobrazić sobie sprawne działanie wielu gałęzi przemysłu. To właśnie czystość wody odpowiada za bezpieczeństwo wielu produktów, szczególnie w branży kosmetycznej, farmaceutycznej czy spożywczej, a także w przemyśle elektronicznym i energetycznym – także w firmach z certyfikacją ISO. Woda wykorzystywana jest dziś właściwie wszędzie, jednak ta dostępna jako woda bieżąca pozostawia wiele do życzenia pod kątem twardości czy zasolenia. Doskonałym przykładem jej szkodliwości jest kamień osiadający w systemach grzewczych i wszelkich przewodach doprowadzających wodę do ostatecznego punktu jej użycia  – zbyt duże nagromadzenie go na powierzchni skutkuje nie tylko szybką korozją, ale przede wszystkim większą podatnością na usterki.