Czym są normy ISO 27001? Istota, wdrażanie, korzyści

normy iso 9001

Norma ISO 27001 to jeden z najlepiej rozpowszechnionych standardów międzynarodowych wyznaczających najlepsze praktyki dla firm chcących zbudować solidny system zarządzania bezpieczeństwem informacji. Ze względu na swoją konstrukcję, norma ISO 27001 może być zaadaptowana do działań właściwie każdej firmy z dowolnego sektora przemysłu, z powodzeniem służąc im jako rama do prawidłowego zarządzania bezpieczeństwem danych i podstawa do spełniania wszystkich wymogów prawnych, w tym także przepisów RODO. Jakie są jej założenia, w jaki sposób przebiega proces jej wdrażania i dlaczego jest on tak korzystny?

Czym jest ISO 27001?

ISO 27001 to standard dla systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji określający szereg najlepszych praktyk koniecznych do zachowania możliwie najwyższego bezpieczeństwa danych i informacji będących w posiadaniu danej organizacji. Informacja to najpotężniejszy element aktywów firmy – zagrożenie jej integralności może nieść za sobą fatalne skutki, co udowodniły wprowadzone w tym roku zaostrzone przepisy RODO dotyczące ochrony danych osobowych klientów. Dzięki wdrożeniu ISO 27001 w firmie możliwa jest wczesna identyfikacja zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji i znajdowania sposobów radzenia sobie z nimi oraz określenie ról poszczególnych pracowników firmy w walce o zachowanie integralności informacji.

Wdrażanie ISO 27001 w firmie

Proces wdrożenia zasad ISO 27001 w firmie nie należy do najłatwiejszych, szczególnie w obliczu firm, które dotąd zaniedbywały kwestie związane z bezpieczeństwem informacji. Nic jednak nie jest niewykonalne, a podstawową zaletą zasad propagowanych przez standard ISO jest możliwość dostosowania ich do indywidualnych potrzeb firmy. Pierwszym krokiem do skonstruowania i wprowadzenia zupełnie nowego systemu zarządzania w firmie będzie przeprowadzenie audytu wewnętrznego w oparciu o wskazówki zawarte w normie ISO 27001. W ten sposób firma i osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie procesu wdrażania sprawnie i skutecznie będą mogli zdać sobie sprawę ze skali przedsięwzięcia oraz zlokalizować aspekty działalności organizacji wymagające natychmiastowej poprawy.

Wszystkie kolejne etapy związane z tworzeniem, wdrażaniem i doskonaleniem systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji będą opierały się na wnioskach wyciągniętych właśnie z audytu wstępnego jak i z nieustannie prowadzonych obserwacji i dokumentacji procesu. Uzyskanie certyfikatu zgodności z normą oznacza konieczność pozytywnego przejścia niezależnego audytu zewnętrznego, którego celem będzie porównanie działań firmy i stosowanego przez nią systemu zarządzania z wymaganiami zawartymi w normie. Co ważne, uzyskany raz certyfikat można utracić, przez co niezwykle istotnym elementem całej normy ISO 27001 jest umiejętność ciągłego doskonalenia i kontrolowania własnych procesów.

Korzyści ze stosowania ISO 27001

Firmy na całym świecie nieustannie odwołują się do normy ISO 27001 jako najlepszego wyznacznika standardów dla zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji. Jako norma uniwersalna, ISO jest wskazówką do skonstruowania własnego SZBI, a nie jednorodnym i sztywnym zestawem zasad koniecznych do wprowadzenia. Korzyści płynie z tego wiele, gdyż firmy nie muszą całkowicie przeprogramowywać własnych wartości i obierać zupełnie nowego kierunku działania, a jedynie dostosować swoje obecne praktyki do wymagań uznanych przez Międzynarodową Organizację Notyfikacyjną za słuszne i prawidłowe.

Wdrożenie ISO 27001 to jednak nie tylko korzyść w postaci lepszej organizacji działań wszystkich obszarów działalności firmy. To także, a być może przede wszystkim, szansa zaistnienia na rynku. ISO 27001 wprowadza do wizerunku firmy obraz rzetelności i odpowiedzialności, tak niezbędnych przecież podczas pozyskiwania nowych klientów czy partnerów biznesowych. Ci, wybierając pomiędzy firmą zatajającą swoje praktyki, a firmą dumnie prezentującą swoje zaangażowanie i poświęcenie na rzecz ochrony bezpieczeństwa informacji z pewnością postawią na tę drugą.

Na koniec warto wspomnieć o chyba największej korzyści płynącej z wdrożenia ISO 27001 do struktur zarządzania firmą – zwiększone bezpieczeństwo informacji i umiejętność zarządzania ryzykiem oraz sytuacjami kryzysowymi. ISO 27001 z założenia skupia się na skutecznym lokalizowaniu, analizowaniu i zapobieganiu zagrożeniom ciążącym nad informacją w każdym aspekcie działalności firmy. Korzyści w postaci zminimalizowanej liczy nieszczęśliwych zdarzeń, zabezpieczenia przeciwko awariom i wyciekom danych, czy wreszcie jasne i zdecydowane strategie radzenia sobie  w sytuacjach kryzysowych mówią same za siebie – ISO 27001 to po prostu dobry partner biznesowy.

Artykuł powstał dzięki współpracy z ins2outs