Co w przypadku rozpadu rodziny?

prawnik Legnica

Rozpad rodziny to tragedia dla każdej osoby. Jak pokazują badania psychologiczne, nie tylko kobiety cierpią podczas rozpadu małżeństwa, ale także dla mężczyzn jest to dużym obciążeniem psychicznym. Poczucie winy, że nie poradziło się sobie w sytuacji kryzysowej i nie umiało się zaspokoić potrzeb partnerki może być dla mężczyzny prawdziwym ciosem. W takim przypadku mężczyzna często traci poczucie własnej wartości i podczas rozwodu jest bierny i niechętny do walki o uczciwą część majątku.

Zgodnie z prawem, majątek nabywany przez małżonków po ślubie należy do ich obojga, chyba że mają oni rozdzielność majątkową. Najczęściej podczas rozwodów par walka toczy się o ich dobra materialne: pieniądze, nieruchomości, samochody. Jeżeli do rozpadu małżeństwa doszło z powodu winy, którejś ze stron łatwiej jest dochodzić przyznania większej części majątku osobie poszkodowanej. Jeżeli zależy nam na uczciwym podziale majątku warto skorzystać z usług dobrego prawnika, który pomoże nam w uczciwej walce. Samodzielne rozwiązywanie spraw majątkowych w niewielu przypadkach kończy się pozytywnym rozpatrzeniem.

Jeśli zaś podczas rozwodu walczymy o istotniejsze kwestie – opieki nad dzieckiem, tym bardziej powinniśmy zadbać o wybór najlepszego prawnika, który w sądzie będzie korzystnie reprezentował naszą sprawę. Jeśli do rozpadu rodziny dochodzi np. ze względu na zdradę jednej ze stron, warto spróbować przekonać tę osobę to oddania opieki nad dzieckiem. Osoba, która zawiniła w sprawie ma mniejszą szansę na wygranie sprawy rozwodowej, ale też koniecznym będzie omówienie całej sprawy na rozprawie. Dlatego aby nie „prać brudów publicznie” warto rozważyć próbę załatwienia trudnej sytuacji rozpadu rodziny w sposób jak najbardziej polubowny. Jeżeli nie mamy takiej możliwości zatrudnijmy dobrego prawnika i ufajmy, że w umiejętny sposób poprowadzi on naszą sprawę tak byśmy ja wygrali.

adwokat LegnicaJak wspomnieliśmy na początku dla mężczyzn rozwód może być niejednokrotnie wydarzeniem traumatycznym, jednak jeśli to kobieta zawiniła i mamy na to niezbite dowody nie wahajmy się przed próbą zdobycia po rozwodzie rzeczy, na których najbardziej nam zależy. Dane statystyczne są bardzo niekorzystne, bowiem w większość przypadku kobieta dostaje opiekę nad dzieckiem, nie można jednak poddać się i nawet nie spróbować podjąć w sądzie tego tematu. Jeżeli tylko mężczyzna jest w stanie udowodnić, że będzie w stanie zająć się dzieckiem lepiej niż jego była żona, to nie ma przeciwwskazań by tak się nie stało. Warto w takiej sytuacji zatrudnić dobrego prawnika, znającego się na prawie rodzinnym, który ma szansę wywalczyć dla nasz to co najistotniejsze. Osoby, które potrzebują porad prawnych na terenach Dolnego Śląska mogą skorzystać z oferty adwokata Bochyńskiego, która jest dostępna na jego stronie: http://www.adwokatbochynski.pl/