Błędy najczęściej popełniane przez Polaków uczących się języka niemieckiego

nauka języka niemieckiego

Najczęściej bywa tak, że naukę języka niemieckiego zaczynamy już w latach szkolnych. Niektóre sytuacje wymagają od nas jednak przyswojenia go w latach późniejszych. Bardzo często takie wymagania stawia przed nami nowa praca lub sami stwierdzamy, że warto byłoby mieć dodatkową pozycję w CV. Niektórzy z nas przeprowadzają się za zachodnią granicę i aby móc swobodnie rozmawiać ze współpracownikami i sąsiadami są zmuszeni rozpocząć naukę.  O ile samodzielna edukacja w tym zakresie wymaga od nas wielu wyrzeczeń i samozaparcia, z całą pewnością jest najtańszą drogą do zdobycia nowych umiejętności. Niestety, na tej ścieżce czeka na nas wiele trudności – między innymi błędy typowe dla Polaków uczących się na własną rękę.

Błędy najczęściej popełniane przez Polaków uczących się niemieckiego

Wydaje się, że Polacy uczący się języka niemieckiego całkiem sprawnie radzą sobie z jego tajnikami. Nasza wymowa i akcent zazwyczaj są poprawne, choć by z całą pewnością to stwierdzić, trzeba poświęcić nauce wiele lat lub miesięcy. Mimo wszystko bywają sytuacje w których popełniamy typowe dla nas błędy, które wynikają z wzorowania się na własnym języku.

I tak, najczęściej zdarza się, że Polacy uczący się języka niemieckiego mylą znaczenia słów w tym języku. Przykładowo planen, które oznacza planować nagminnie zastępowane jest słowem planieren, które oznacza zrównać z ziemią. Błędy polegające na używaniu niewłaściwych słów bardzo często prowadzą do niezrozumiałego przekazu, bo całe zdanie całkowicie traci wtedy swój sens.

Kolejnym dość często powtarzającym się błędem jest nieumiejętne używanie czasów przeszłych w języku niemieckim. Polacy najczęściej używają w tym celu prostego w konstrukcji Imperfektu, podczas gdy niektóre sytuacje wymagają użycia Perfektu. Kiedy ten pierwszy używany jest przede wszystkim w języku pisanym, a  drugi w języku potocznym, Polacy całkowicie ignorują ten fakt lub nawet nie zdają sobie z niego sprawy.

Innymi błędami są również te popełniane przy zaimkach zwrotnych lub spójnikach als i wenn, a także rzeczownikach, które w naszym języku rozumie się jako liczbę mnogą, a w języku niemieckim jako liczbę pojedynczą. A takie pomyłki także prowadzą do dużych nieporozumień.

Co zrobić, by unikać typowych dla Polaków błędów?

Wydaje się, że chcąc unikać typowych dla Polaków błędów trzeba się po prostu uczyć. Niestety – samodzielna nauka ma to do siebie, że brakuje nauczyciela, który mógłby sprawdzić wykonywane przez nas ćwiczenia lub poprawić w razie popełniania błędu. Przekonani o słuszności używanego przez nas wyrazu czy spójnika, całkowicie nieświadomi możemy powielać ten sam błąd przez kolejne miesiące i lata.

I o ile języka niemieckiego używamy wśród bliskich znajomych, życzliwych nam współpracowników czy sąsiadów – sytuacja nie jest tragiczna. Zazwyczaj domyślą się o co nam chodzi i zlekceważą nasze błędy. Rzecz ma się jednak inaczej, gdy przychodzi do poważnych rozmów, wypełniania ważnych dokumentów czy tłumaczenia urzędowego pisma. Tu nie ma miejsca na pomyłki.

Korzystanie z usług biura tłumaczeń

Chociaż typowe dla nas błędy są niekiedy zabawne i nie przeszkadzają w codziennych rozmowach, to jednak w sytuacjach formalnych i poważnych mogą stać się źródłem poważnych nieporozumień. Kiedy więc nie czujemy się na siłach przetłumaczenia lub spisania urzędowego pisma, lepiej znaleźć profesjonalne biuro tłumaczeń.

Na terenie całej Polski znajduje się bardzo dużo takich miejsc, w dużych miastach tym bardziej. We Wrocławiu na przykład działa tłumaczenia.wroc.pl, a więc firma zapewniające kompleksowe usługi lingwistyczne na rzecz firm, instytucji publicznych czy osób prywatnych.

Choć często wydaje nam się, że w języku obcym jesteśmy już biegli, zazwyczaj nadal popełniamy typowe dla naszego narodu błędy. Dlatego w sytuacjach poważnych, wymagających znajomości języka branżowego lub specjalistycznego lepiej poświęcić swój problem profesjonalistom. Mamy wtedy pewność, że wszystko zostanie napisane lub przetłumaczone fachowo, bez jakichkolwiek pomyłek. Popełnianie takowych w trakcie wypełniania lub wypisywania urzędowych pism może przecież skończyć się dla nas dużymi kłopotami.
O ile to możliwe, lepiej ich unikać.